Besöksmål Besöksmål

Platsen går att besöka på egen hand. 

Ottarshögen är en gravhög som uppfördes under 500-talets första hälft och är en av  Mälardalens äldsta kända kungshögar. Den ingår i ett gravfält med mer än 60 gravar. 

Namnet på högen är gammalt och har kopplats till kung Ottar Vendelkråka. Han är omnämnd i den isländska Ynglingatal från 900-talet. Det är mer av sägen och vi vet inte vem graven gjordes för, men benmaterial visar att minst två personer begravts i högen, en man och en kvinna. Det är sannolikt att de var mäktiga och att deras gård låg i närheten, möjligen härskade de över Vendelbygden.

Ottarshögen tillhör de gravhögar som kallas för kungshögar. Med detta menas att de har en diameter som är större än 30 meter.

Utgrävning av Ottarshögen

Graven grävdes ut år 1914 och 1916. I graven påträffades två rösen. Under ett av dessa hittades resterna av gravbålet samlat i en nedgrävd träspann med bronsband och spår av förgyllning. Benen kom från en man och kvinna samt offrade djur, bland annat av hundar och fåglar. Fynden tyder på att de som begravdes hade hög status. Ett fynd av ett guldmynt, ett så kallat solidus präglat i Konstantinopel 476-477 hittades bland benen. Detta hade använts som ett hänge. Bland resterna fanns även sköldnitar av brons, ett glaskärl och föremål av ben.

Ottar Vendelkråka

I den isländska Ynglingasagan från 1230 återges sägnen om sveakungen Ottar Vendelkråka. Han ska ha levt omkring år 500 och dödats i Vendel i Danmark när han var där och härjade. Danerna lät Ottars kropp ligga och blev söndersliten av djur. De skickade sen en träkråka till svearna, och hälsade att mer än så var han inte värd. På så vis ska han ha fått sitt namn Vendelkråka.

På 1720-talet knöt en forskare sägnen om Ottar till Ottarshögen. Hans ben skulle ha förts hit och gett både graven och bygden sitt namn. Vi vet inte om Ottar har funnits på riktigt, men gravens namn är gammalt. Graven var djupt rotad i folktron och flera traditioner knöts till platsen.

Det gamla namnet, Vendel, är dock knutet till en vindande vatten och kan avse den böjda Vendelsjön eller den ringlande Vendelån.