Besöksmål Besöksmål

Mora stenar är öppet för besök 

Mora stenar är en samling minnesstenar över tidigare kungaval under medeltiden. Den förste regent vi känner till som valts vid Mora stenar är Magnus Ladulås, som valdes till svensk kung år 1275.

Stenarna finns i ett litet hus beläget vid Mora äng i Lagga socken, söder om Uppsala.

Mora sten och Mora stenar

Mora sten låg tidigare på gränsen mellan två gamla folkland, Tiundaland och Attundaland och var av den anledningen en lämplig plats för en tingsplats, kallad Mora ting. Mora sten var den stora sten som kungen, när han skulle väljas, lyftes upp på och svor sin kungaed inför valförsamlingen. När kungen sedan valts och hyllats höggs en mindre sten som placerades på den stora Mora sten under kungens regeringstid. Dessa mindre minnesstenar skulle fungera som ett typ av dokument över valet och är idag de som kallas för Mora stenar.

Visa bildspel

Mora stenar.

Det sista valet som skedde vid Mora sten var 1457 när Kristian I blev vald till kung. Efter Kristians tronbestigning försvann stenen för sin ursprungliga plats och har sedan dess aldrig återfunnits. De stenar som finns kvar från platsen är således ett antal minnesstenar och går idag att besöka i huset vid Mora äng.

Stenen Tre kronor

Av de åtta stenar som finns kvar går två att härleda till kungavalen men den kändaste är kanske stenen Tre kronor. Stenen är ett av de tidigaste exemplen på användandet av Tre kronor som rikssymbol för Sverige.

Byggnaden där Mora stenar ligger förvarade uppfördes 1770 på initiativ av Gustav III.

Hitta hit

Hitta till Mora stenar

Danmarks skolväg 3, 755 98 Uppsala