Besöksmål Besöksmål

Öppet för besök.
Lövstabruks värdshus
Lövstabruks turistinformation

 

Lövstabruk var en gång ett av världens förnämsta järnbruk som lade den ekonomiska grunden till det svenska stormaktsväldet. Kronobruket var en egen värld som på 1700-talet nådde en storlek som kunde jämföras med en svensk stad.

Bruket anlades 1596 i norra Uppland vid det vattensystem, som från mossmarkerna norr om Dannemora med stora fallhöjder, samlar sig i åar och mindre sjöar på sin väg ut mot Östersjön.

Förändrad trädgård

De trädgårds- och parkanläggningar som omger bruket idag har förändrats och omkonstruerats många gånger under århundradenas lopp.

Framför herrgården ligger idag en rekonstruerad barockträdgård. Trädgården rekonstruerades av Walter Bauer 1970-1971 utifrån A. F. Barnekows ritningar från 1769. Dagens barockträdgård består av två parterrer, två boskéer av lind och två gräsytor med pelarklippta avenbokar samt fyra, 200 till 300 år gamla bokar.

Trädgården återger inte en komplett barockträdgård men innehåller ändå flera tidstypiska drag. Till exempel är den anlagd symmetriskt längs en genomgående mittaxel. Den ursprungliga barockträdgården anlades under sent 1600-tal och tidigt 1700-tal då den nuvarande herrgårdsbyggnaden uppfördes.

Orangeriet klarade brand 1719

Omkring 1880 uppfördes här en trädgård i tysk stil på den nuvarande barockträdgårdens plats. Den innehöll bland annat en staty av en vallonsmed, exotiska växter som övervintrade i orangeriet och en damm med en sprudlande fontän. Orangeriet uppfördes under senare delen av 1600-talet och var brukets enda stenbyggnad när Lövsta brändes ner av ryssarna 1719.

Nordväst om herrgården ligger en engelsk park. I parken växer lövträd som almar, bok och poppel. En liten kanal med två välvda broar inbjuder till romantiska promenader. Ytterligare en engelsk park har funnits öster om herrgården men den är idag igenväxt med tät lövskog.

På bruksområdet finns även en fruktträdgård med en del äldre och flera nyplanterade fruktträd. Under 1700-talet nyttjades platsen som köksträdgård indelad i kvarter med smala sängar. Bakom bostadshusen längs bruksgatan finns små privata trädgårdar. De fungerade tidigare som nyttoträdgårdar för arbetarna där de kunde odla grönsaker för det egna hushållet.

Idag är Stiftelsen Leufsta hyresgäst.

Bilder

Lövstabruks herrgård sedd över vattnet. En gulputsad trevåningsbyggnag med både vidhängande och fristående flyglar. Vår, blommor och grönska.

Lövstabruks herrgård. Foto: Sven Tideman

Parken vid Lövstabruk och norra orangeriet, en långsmal, gulputsad envåningsbyggnad. Tidig höst.

Norra orangeriet. Foto: Åke E:son Lindman

Parken vid Lövstabruk och voliéren, en gulputsad byggnad med stora, spröjsade fönster. Här bodde tidigare påfåglar. Vår och grönska.

Foto: Sven Tideman

Hitta hit

Hitta till Lövstabruks trädgård och park

819 66 Lövstabruk

Hitta på Google Maps