Besöksmål Besöksmål

Uppsala Linneanska trädgårdar är öppet för besök. Mer information hittar du här: Uppsala linneanska trädgårdar

Gustav III donerade 1787 Uppsala slottsträdgård till Uppsala universitet, som där anlade en ny botanisk trädgård. Då uppfördes också en orangeribyggnad för universitetets botaniska föreläsningar och som utrymme för de botaniska samlingarna

Initiativtagare var Carl Peter Thunberg, en av Linnés främsta lärjungar och dåvarande professor i botanik. Byggnaden, som kallas Linneanum, uppfördes mellan 1787 och 1807 som en hyllning till Carl von Linné.

Linnéanum. En del av tempelgaveln med sin klassicistiska portik.

Foto: SFV

Linneanums förebild antikt tempel

Byggnaden har nyklassicismens arkitektoniska principer - inspirerade av antikens kultur och ideal. De ursprungliga ritningarna togs fram av Olof Tempelman på uppdrag av Gustav III. Förebild var bland annat det antika Poseidontemplet i Paestum i södra Italien.

Gustav III blev inte helt nöjd med Tempelmans ritningar, utan gav den franske arkitekten Louis Jean Desprez i uppdrag att omarbeta dem. Desprez förenklade Tempelmans ritningar och skalade bort överflödiga detaljer och använde sig av geometriska former. Den "strama murens arkitektur" är typisk för Desprez.

Försenad invigning

Gustav III följde byggnadsarbetet av Linneanum uppmärksamt och beviljade behövliga medel. Efter kungens död blev det svårt att få fram pengar. Arbetet drog ut på tiden och ofullständiga delar av byggnaden fick skyddas från förfall innan de kunde färdigställas.

Efter långa förseningar var det egentliga arbetet avslutat omkring 1804-1805. Invigningen skedde först den 25 maj 1807, till minne av hundraårsdagen av Linnés födelse.

Linnéanum interiör. Valv och kupoler med stuckatur och ljusinsläpp.

Foto: Åke E:son Lindman

Kaktusrum och Linnélagrar

Innanför den imponerande tempelgaveln i öster ligger den vackra Linnésalen tillägnad Linnés minne.

I den norra flygeln finns Thunbergssalen där man tidigare förvarade de botaniska samlingarna. I norra flygeln finns också moderna kontorsutrymmen som utnyttjas av Uppsala universitet. Både Thunbergssalen och Linnésalen renoverades till Linnéjubileet 2007 och har nu återfått sin ursprungliga prakt.

Södra flygeln fungerar som orangeri och kaktusrum och har varit i kontinuerlig drift sedan 1807. I orangeriet odlas många typiska orangeriväxter och här finns också den omfattande kaktussamlingen. Den äldsta kaktusen har odlats i Uppsala sedan 1720.

Kvar från Linnés tid är de s k Linnélagrarna, fyra lagerträd som odlats i jättestora baljor i 250 år. Orangeriväxterna flyttas sommartid ut i trädgården och under denna period anordnas utställningar, konserter och fester i orangeriet.

Linnéanum var centralpunkten för Linnéjubileet i Uppsala år 2007, där den stora och praktfulla Linnésalen restaurerats och Linnéstatyn åter ställts på plats. Thunbergsalen med sina herbarieskåp återställdes till 1880-talets utseende och även den omgivande trädgården restaurerades inför detta tillfälle.

Linneanum blev statligt byggnadsminne 1935 och förvaltas av Statens fastighetsverk. Precis som förr ansvarar Uppsala universitet för all verksamhet i Linneanum och Botaniska trädgården.

Bilder

Lineeanum, kaktusrummet. Växthusliknande sal med högt i tak. Utmed trappor och gallerier finns krukor och bäddar med kaktusar och andra växter.

Foto: Thomas Fahlander

Linnéanums innergård. Tjugotals-klassicistiska fasader ramar in en grusplan med stora krukväxter, bland annat en palm.

Foto: SFV

Hitta hit

Hitta till Linneanum, Uppsala

Linnéanum, Botaniska trädgården, 752 38 Uppsala

Hitta på Google Maps