Besöksmål Besöksmål

Gustavianum är öppet för besök. Mer information hittar du här www.gustavianum.uu.se

Gustavianum är Uppsala universitets äldsta bevarade byggnad och stod färdig under 1620-talet. Byggnaden är för nuvarande stängd för renovering fram till 2023.

Rudbecks anatomiska teater

Vid en restaurering 1662-63 byggde professor Olof Rudbeck takkupolen över den nya anatomiska teater som idag höjer sig över byggnadens mitt och ger den karakteristiska profilen. Från studietiden i utlandet hade han tagit med sig idén hem om den amfiteatraliska scenens pedagogiska förträfflighet inom undervisning.

Här skulle dissektioner äga rum som förde den medicinska vetenskapen framåt, men endast ett fåtal visningar genomfördes under åren fram till 1766. Dagsljus fungerade som enda belysning och togs in genom kupolen som utvändigt är klädd med kopparplåt och krönt av ett solur i form av en liten glob.

Interiör, anatomiska teatern, Gustavianum. Inredning byggd som en brant amfiteater kring en åttakantig avbalkning med ett bord.

Anatomiska teatern i Gustavianum med läktarplatser kring mittscenen. Foto: Åke E:son Lindman

Förändringar genom åren

Mot slutet av 1600-talet höjdes Gustavianums tak med nästan tre meter för att inrymma universitetsbiblio- teket, och vid början av 1700-talet genomförde slottsarkitekt Carl Hårleman både interiöra och exteriöra förändringar. Den fritrappa som ursprungligen ledde direkt upp till andra våningen togs bort och istället placerades två nya huvudingångar på bottenvåningen, den ena åt väster och den andra åt öster. Portarna placerades rakt under anatomiska teatern, vilket gav huset ett mer symmetriskt uttryck.

Under 1840-talet fick entrén sin nuvarande utformning med en öppen trapphall som sträcker sig över två våningar. Det nya universitetsbiblioteket Carolina Rediviva tog över bibliotekssamlingen och föreläsningarna flyttades lite senare till det nya universitetshuset. Anatomiska teatern hade också spelat ut sin roll och inredningen revs för att ge plats åt ett nytt zoologiskt museum.

Gustavianum blir byggnadsminne

I början av 1920-talet renoverades Gustavianum igen och ett antal akademiska institutioner samt Victoriamuseet och Upplandsmuseet flyttade in. 1935 blev Gustavianum byggnadsminnesmärke. Tanken på att återuppbygga anatomiska teatern började ta form och 1950 kom restaureringsarbetet igång. Kupolen rustades upp och inredningen byggdes upp på nytt. Till sin hjälp hade man Olof Rudbecks originalritning av teatern som återinvigdes 1955.

Plats för Museum Gustavianum

1996 flyttade institutionerna ut ur Gustavianum för att ge plats åt ett nytt universitetsmuseum. Under den omfattande restaureringen återskapades huvudvåningens bibliotekssalar efter Hårlemans ritningar. En av de tidigare föreläsningssalarna återtogs i bruk som föreläsningssal inom universitetet och den andra blev utställningssal för studiesamlingarna i egyptologi och klassisk arkeologi. Byggnaden tillgänglighetsanpassades och en hiss installerades. I den anatomiska teatern hålls seminarier och konserter.

Bilder

Del av Gustavianums klassicistiska fasad.

Museum Gustavianum Uppsala. Foto: Jenny Kjellgren Schönning

Interiör, anatomiska teatern i Gustavianum. Dubbla fönster-rader ger ljusinsläpp. Marmorerade pelare stöttar tak-kupolen.

Anatomiska teatern. Foto: Åke E:son Lindman

Hitta hit

Hitta till Gustavianum, Uppsala

Akademigatan 3, 753 10 Uppsala

Hitta på Google Maps