Strax nedanför Universitetsbyggnaden, bredvid Gustavianum, ligger det Ekermanska huset. Huset som uppfördes 1761 har byggts om och förändrats många gånger. Den senaste renoveringen ägde rum 2007 då lokalerna byggdes om för att bättre anpassas till moderna krav på kontorslokaler.

Gamla Historicum

I Ekermanska huset har många ägare och institutioner huserat. Byggnaden har också varit känd under många namn, bland annat Historicum efter den Historiska institutionen.

Praktfull privatbostad

Byggnadens ursprungliga namn fick den efter sin byggherre och ägare Peter Ekerman (1697-1783), professor i latin, som lät bygga huset som privatbostad. Huset var på sin tid en utmärkt representant för svensk 1700-talsarkitektur och ett av de mer imponerande privata stenhusen i staden.

Byggnaden har två huvudvåningar med en bottenvåning och en källarvåning. När Ekermanska huset fungerade som privatbostad hörde även ekonomibyggnader till gården där bland annat hushållets kor, grisar och höns hölls. Professor Ekerman ägde säkert också ett par fina hästar. Framför huset låg en trädgård som omgavs av ett plank. I trädgården odlade man köks- och nyttoväxter samt kanske även växter till prydnad och ögonfägnad.

Avhandlingar till salu!

Som professor vid universitetet på den här tiden var man som regel inte särskilt välavlönad. Ekerman skapade sig dock ett lätt tvivelaktigt men mycket lönsamt system för extra inkomst. Som student hos Ekerman kunde man genom att betala honom 200 daler kopparmynt få en avhandling i sitt eget namn skriven och försvarad av professorn själv! Avhandlingarna blev också därefter, några är bara tre sidor korta.

Ekerman fick mycket kritik för detta men kunde ändå fortsätta med sina affärer i många år. Flera av dem som köpte sina examina var unga adelsmän som snabbt behövde en akademisk titel för karriären. Deras fäder hade ofta sådana positioner i samhället att en alltför stark kritik av Uppsala universitet inte kunde framföras.

Bostad - lasarett - universitetsinstitution

Ekermanska huset fungerade som privatbostad till och med 1850. Då övertog länet byggnaden och förvandlade den till länslasarett. När det nya Akademiska sjukhuset stod klart 1868 gick Ekermanska huset över i Uppsala universitets ägo. Flera olika institutioner har därefter passerat revy i huset, bland annat konsthistoriska och egyptologiska institutionen innan universitetet definitivt lämnade byggnaden 2005.

Ekermanska huset blev statligt byggnadsminne 1993.

Bilder

Ekermanska huset i Uppsala. Ett gulputsat trevåningshus med tak-kupor. Sommar och grönska.

Ekermanska huset. Foto: SFV

Interiör, Ekermanska huset. Rund hall med stengolv och klassicistisk dekor. En öppen dörr leder till ett enkelt möblerat rum.

Ekermanska huset - Interiör. Foto: Åke E:son Lindman

Hitta hit

Hitta till Ekermanska huset i Uppsala

S:t Larsgatan 2, 753 10 Uppsala

Hitta på Google Maps