Besöksmål Besöksmål

Läs mer på biskopsarno.se

Biskops-Arnö ligger i Håbo kommun utanför Enköping. På 1280-talet köpte ärkebiskop Magnus Bosson Arnö för Uppsala domkyrkas räkning och i början av 1300-talet uppfördes här en biskopsborg.

Bevarade byggnadsdelar visar ett tydligt samband med Uppsala domkyrka och dess byggnadshytta. Borgen omfattar tre byggnadsenheter som är typiska för medeltidens kontinentala furstepalats: salsbyggnad, kapell och bostadshus. Salsbyggnaden, nuvarande gotiska pelarsalen och bostadshuset, nuvarande södra flygeln, finns bevarade idag. Kronan tog över Arnö vid reformationen 1527. Om- och tillbyggnader av den medeltida palatsbyggnaden genomfördes på 1580-talet och under 1640-talet då fältherren Jacob de la Gardie köpte och satte huset i stånd.

Biskops-Arnö, sett över ett fält. Bostadshus och flyglar, samt ekonomibyggnader. Vinter.

Foto: Thomas Fahlander

Vackert medeltida profanrum

Den nuvarande huvudbyggnaden uppfördes på 1730-talet och det gamla biskopshuset blev flygel i den nya anläggningen. Flygelns medeltida källare innehåller en kryssvälvd pelarsal från 1300-talet och är ett av Sveriges vackraste bevarade medeltida profanrum. Huvudbyggnaden i sten omfattar två våningar och har ett sadeltak från 1813. Den norra flygeln utgör anläggningens andra flygel och tillkom på 1740-talet. Vid 1800-talets början genomfördes en ombyggnad och båda flyglarna höjdes en våning. Biskops-Arnö är statligt byggnadsminne sedan 1935. Ett tjugotal moderna byggnader har uppförts på området, efter den nuvarande hyresgästens önskemål och behov.

Jordbruket på Biskops-Arnö

Biskops Arnö. Vy över grönskande åkrar och skogbryn.

Foto: Lars-Erik Berglund

Den ekonomiska grunden för Biskops-Arnö har alltid varit jordbruket. Efter reformationen fungerade egendomen som kungsgård. Både Gustav Vasa och hans söner vistades tidvis här. Under 1600-talet övergick egendomen i privat ägo men drogs åter till kronan vid Karl XI:s reduktion och anslogs då som översteboställe och senare som arrendegård under kronan. Jordbruksmarken är idag utarrenderad och drivs från fastlandet. På åkermarken odlas spannmål och vallodling. Öns betesmarker hålls öppna av köttdjur. 

Kulturlandskapet

Biskops Arnö består av ett varierat landskap. På ön finns flera vandringsvägar som leds genom skog, park, äng och förbi åkrar. Under 1860-talet arrenderades ön av Henrik von Essen, han tyckte att området saknade historia och lät anlägga fornlämningar, runstenar och domarringar. Många av dessa kan man hitta i det gamla parkområdet.

Gör en utflykt

Biskops Arnö. Gammal, knotig ek med stora hål i stammen. Sommar och grönska.

Foto: Lars-Erik Berglund

Biskops Arnö är ett utmärkt utflyktsmål som erbjuder både natur och kultur. Ta en promenad och njut av lövträd som ek och bok, hör fågelkvittret och ta ett bad om vattnet är varmt. Passa också på att besöka den gotiska salen, ett rum med mäktiga kalkstenspelare och slagna valv - en rest av den gamla biskopsborgen. Besökande grupper kan boka mat eller kaffe hos Biskops-Arnö folkhögskola som även bedriver vandrarhemsverksamhet sommartid.

Markfördelning

Biskops-Arnö översteboställe består av totalt 215 hektar, varav:

110 hektar skogsrmark
72 hektar åkermark
24 hektar betesmark
9 hektar övrig mark

Hitta hit

Hitta till Biskops-Arnö översteboställe

Håbo kommun, Enköping

Hitta på Google Maps