Statyn föreställer Karl XIII (1748-1818), som var bror till Gustav III och farbror till Gustav IV Adolf. Karl efterträdde brorsonen när denne avsattes 1809.

Statyn är utförd av Erik Gustaf Göthe (1779-1838) i den nyantika stil som var hans främsta uttrycksmedel som skulptör. Monumentet tillkom på uppdrag av Karl XIV Johan, Karl XIII:s adoptivson och efterträdare. Statyn gjöts i Frankrike på bekostnad av Karl XIV Johan och avtäcktes den 5 november 1821 på årsdagen av Karl Johans adoption. 

Fyra lejon av Fogelberg

Bengt Erland Fogelberg (1786-1854) har skapat de fyra lejonen som omger statyn. De sattes upp 1824 och varje lejon håller med tassen ett klot som bär Sveriges respektive Norges vapen. Karl XIII regerade över båda länderna från 1814.

Kungen vilar sin högra arm mot ett ankare och detta syftar på hans sjömilitära bakgrund. Karl XIII blev redan i dopet förklarad som Sveriges storamiral. Han deltog som flottans högste befälhavare i slagen vid Hogland 1788, Öland 1789 och i Viborgska viken 1790.

Hitta hit

Hitta till Karl XIII:s staty, Kungsträdgården

Kungsträdgården, 111 47 Stockholm

Hitta på Google Maps