Besöksmål Besöksmål

Confidencen är öppen för besök. På https://www.confidencen.se/ får du veta mer.

Confidencen, Ulriksdals Slottsteater, är Sveriges äldsta bevarade teaterinteriör, inredd av teaterarkitekten Carl Fredrik Adelcrantz år 1753. Själva byggnaden uppfördes som ridhus redan på 1670-talet.

Sveriges äldsta rokokoteater Confidencen ligger i Sveriges första nationalstadspark. Confidencen, Ulriksdals Slottsteater, är Sveriges äldsta bevarade teaterinteriör, inredd av teaterarkitekten Carl Fredrik Adelcrantz år 1753. Själva byggnaden uppfördes som ridhus redan på 1670-talet. Drottning Lovisa Ulrika tog initiativ till teaterombyggnaden och salongen formades i tidens rokokostil med plats för drygt 200 åskådare.

Confidencen, Ulriksdal. Teatersalongen sedd från scenen. Väggarna är målade för att efterlikna sten med reliefer och pelare.

Foto: Mia Fernlund

Matsalsbord gav namnet Confidencen

I anslutning till teatersalongen inreddes en elegant sällskapsvåning för den kungliga familjen med gäster. Det mellersta och största av rummen försågs med ett "table a confidence" det vill säga ett bord som kunde sänkas ner i källaren där det efter dukning åter höjdes genom luckan i golvet. På så sätt kunde de kungliga äta utan närvarande betjänter. Sen dess har byggnaden kallats Confidencen, efter denna matsal.

Confidencen, Ulriksdal. En del av scenen med kulisser föreställande växtlighet och pelare.

Foto: Mia Fernlund

Confidencen rediviva

Gustav III använde teatern flitigt men efter hans död föll Ulriksdalsteatern i glömska. Teatern ramponerades på 1860-talet då salongen inreddes till jaktmatsal i renässansstil. 1976 påbörjade operasångerskan Kjerstin Dellert en kamp för teaterns "återuppväckande" och restaurering.

1981 bildades Confidencen Rediviva – Ulriksdals Slottsteaterns vänförening. Prinsessan Christina fru Magnusson är dess hedersordförande. Sommarsäsongen består av opera, balett och konserter.

Del av Nationalstadsparken

Confidencen ligger i Nationalstadsparken. Den bildades 1995 som den första i sitt slag i världen. Parken sträcker sig från Ulriksdal och Haga slott ner över Djurgården och Skepps- och Kastellholmen. Miljöerna är skyddade för sina höga kultur- och naturvärden och finns här för dig att uppleva.

Läs mer om Nationalstadsparken

Hitta hit

Hitta till Confidencen vid Ulriksdals slott

Confidencen, Ulriksdals slottsteater, 170 79 Solna

Confidencen på Google Maps