Besöksmål Besöksmål

Stockholms slott är öppet för besök. Mer information hittar du här: De kungliga slotten och
Livrustkammaren

Mitt i Gamla stan ligger Kungliga slottet i Stockholm. Nicodemus Tessin d.y. inspirerades starkt av den romerska barocken när han ritade det nya slottet.

Vid och i slottet finns mycket att se. Förutom representationsvåningarna finns flera museer med kunglig historia – Skattkammaren med riksregalierna, Museum Tre Kronor som skildrar slottets medeltida historia, och Gustav III:s antikmuseum med skulpturer från antiken. Livrustkammaren huserar också i slottet.

Stockholms slott har en månghundraårig historia och utvecklingen till det slott i romersk barock vi ser i dag har gått från medeltida försvarsborg och renässansslott. Kungen och Drottningen har i dag sina kontor på slottet, och Kungens administration, Kungl. Hovstaterna, har sin verksamhet här. Statschefens officiella representation äger också till en viss del rum på slottet.

Från försvarsborg till renässansslott

Borgen Tre Kronor började byggas under 1200-talet. Kärntornet omgärdades då endast av en enkel försvarsmur och läget var strategiskt valt då man härifrån kunde kontrollera sjöfarten mellan Mälaren och Saltsjön. Under 1500-talet betonade Gustav Vasa Tre Kronors försvarsfunktion genom att anlägga en vallgrav och bygga till kraftiga hörntorn som försågs med kanoner. Vid århundradets slut inleddes dock avvecklingen av Tre Kronors funktion som försvarsverk och istället framhävdes den representativa konungabostaden. Med början på 1580-talet förvandlade Johan III den gamla borgen till ett praktfullt renässanspalats.

Karl XI ville att Sveriges roll som stormakt skulle manifesteras och anlitade därför på 1680-talet arkitekten Nicodemus Tessin d.y. för en ombyggnad. 1692 påbörjades en total ombyggnad av den norra längan.

Tre Kronor brinner

Den 7 maj 1697 på slottet Tre Kronor utbröt en brand som ödelade hela byggnadskomplexet utom den ombyggda norra längan. Från rikssalen spreds branden till kärntornet Tre Kronor där elden snabbt fick fäste i bjälklagen. Kanonerna störtade ner i drottningens vinkällare och tornspiran med de tre gyllene kronorna försvann i eldhavet. Tack vare ett rådigt ingripande av anställda på slottet kunde många värdefulla föremål räddas undan lågorna, bland annat silverförrådet. Interiörerna i norra längan gick dock inte att rädda. Bland de kulturhistoriska skatter som inte kunde räddas fanns två tredjedelar av det kungliga biblioteket och en tredjedel av riksarkivet. Dessa hade sina lokaler på slottet.

Hur kunde det hända?

Slottet Tre Kronor hade brunnit flera gånger tidigare, senast 1648, men då hade inte hela byggnadskomplexet drabbats. Den 7 maj 1697 slarvades det med brandvakten och när elden fick fäste ovanför rikssalen i högslottet fanns inte brandvakterna på plats. Brandmästaren bedrev lönnkrog och hade sänt iväg sina brandvakter på andra uppdrag. Straffen blev hårda och brandmästaren överlevde inte det gatlopp han dömdes till.

Det nya slottet i romersk barock

Vid ett beslut dagen efter branden fick Nicodemus Tessin d.y. i uppdrag av änkedrottning Hedvig Eleonora att göra ritningar till det nya slottet. Tessin utgick från den bevarade norra längan då han ritade det rätvinkliga slott i romersk barock som vi ser i dag. Efter Tessin d.y:s död 1728 tog Carl Hårleman över som arkitekt för slottsbygget. Arbetet med Stockholms slott sysselsatte honom under hela hans yrkesverksamma liv och slottet blev färdigt först 1754, året efter hans död. Därefter har det skett många förändringar i våningarna beroende av hur kungafamiljerna har disponerat slottet.

Av representationsvåningarna visas Bernadottevåningen, Festvåningen, Gästvåningen, Ordenssalarna och Rikssalen. De visas året runt.

Visste du att:

Stockholms slott har 1 430 rum och 972 fönster

Bevarade medeltida murverk och flera museer

Av den ursprungliga borgen Tre Kronor finns endast källarrummen i den norra längan kvar och de är i sina äldsta delar från 1300-talet. I dessa lokaler finns sedan den 28 december 1999 Museum Tre Kronor. Den södra delen av slottet Tre Kronor, högslottet med bland annat kärntornet, låg högre än dagens slott. Det finns alltså inga murrester kvar av högslottet. Däremot finns det bevarade trappor och murverk under norra delen av dagens Inre borggård.

Livrustkammaren ligger också i Stockholms slott, och här visas föremål med anknytning till Sveriges regenter, deras familjer och det svenska hovet. I Skattkammaren visas bland annat riksregalierna. Gustav III:s Antikmuseum är ett av Europas äldsta museer och öppnades för allmänheten år 1794. Här visas skulpturer som inköptes av Gustav III under hans resa till Italien 1783–84. Museet ligger i den nordöstra flygeln.

Bilder

Karl den elftes galleri i Stockholms slott. Långsmalt rum med kristallkronor i taket. Väggar och tak dekorerade med målningar, stuckatur och förgyllning.

Foto: Åke E:son Lindman

Stockholms slott. Del av fasaden i kvällsbelysning. I förgrunden en brons-staty av ett lejon med tassen på ett klot .

Foto: Åke E:son Lindman

Stockholms slott. Södra fasaden mot Slottsbacken

Foto: Anders Bodin

Hitta hit

Hitta till Stockholms slott

Stockholms slott, 111 30 Stockholm

Hitta på Google Maps