I en strikt symmetrisk form anlades trädgårdskvarter med klippta häckar, fontäner och flera lusthus. Fyrradiga alléer av lind och gran omgav den centrala trädgården. Ett antal lindar står kvar i dag.

Rosersbergs slott ligger i en urgammal kulturbygd vid Mälarens norra strand. Det närbelägna Sigtuna var under tidig medeltid rikets huvudort. Regionen bebyggdes tidigt med gods och herresäten.

År 1638 lät Gabriel Bengtsson Oxenstierna uppföra renässansslottet Rosersberg. Hertig Karl lät bygga om slottet i slutet av 1770-talet. Parken omges av betesmarker i norr och Rosersbergsviken med skogklädda berg i fonden på den södra sidan.

Barockträdgården hade ett lusthus av porslin

Lustträdgården närmast slottet var en av sin tids mest påkostade barockträdgårdar. Grundstrukturen för denna del av parken finns bevarad än idag. Den anlades vid slutet av 1600-talet i ett samarbete mellan Nicodemus Tessin d.y. och Bengt Gabriel Oxenstierna.

En bred kanal anlades längs trädgårdens östra kant. Mitt i kanalen byggdes ett lusthus i porslin som var tillgängligt via två utfällbara broar. Kanalen och ön kan i dag anas som nivåskillnader i terrängen.

Engelsk park med utsiktspunkter

Från slutet av 1700-talet var det på modet att anlägga engelska parker som väl sammanföll med tidens romantiska ideal. Djurgården väster om Rosersbergs slott lät hertig Karl kring sekelskiftet 1800 omvandla till ett stycke "vild" natur men egentligen var den mycket medvetet utformad och tuktad.

På utsiktspunkter uppfördes mindre byggnader till exempel en eremitboning, en turkisk kiosk, en grotta och ett litet tempel. Utsiktsstråk omgivna av häckar anlades ned mot vattnet och statyer utplacerades.

Hertig karl var djupt engagerad i frimurarorden och lät därför placera ut ett flertal symboler för sin orden i parken runt Rosersberg. Parkens grundstruktur är avläsbar än i dag.

Rosersbergs slott med kringliggande park och markområde är skyddat som statligt byggnadsminne sedan 1935 och ska bevaras och vårdas för framtiden.

Skyltar i Rosersbergs slottsträdgård. De pekar mot grottgången, slottet, respektive Djurgårdsvägen. Vår och grönska.

Foto: Sara Lahtinen

Bilder

Gång ned mot vattnet i barockdelen av  Rosersbergs slottsträdgård. Vår och grönska.

Foto: Sara Lahtinen

Nyplanterat äppelträd i Rosersbergs slottsträdgård.

Foto: AIX Arkitekter

Grönska och vatten i Rosersbergs slottsträdgård. Vår och grönska.

Foto: Sara Lahtinen

Hitta hit

Hitta till Rosersbergs slottspark

Slottsvägen 203, 195 95 ROSERSBERG

Hitta på Google Maps