De blågula kopparklädda och dekormålade tältfasaderna i lummiga Hagaparken ritades av Louis Jean Desprez och fick sin form efter romerska härtält. Genom åren har tälten blivit bestulna på koppar, ett har brunnit och byggts upp igen och samtliga tält har restaurerats. 

Mellersta koppartältet i Hagaparken. Gång till byggnadens baksida. På en plåtklädd vägg är en häst målad, med överskriften "Dunderknas".

Foto: Sara Lahtinen

Logement för konungens livvakter

Koppartälten uppfördes på uppdrag av Gustav III under åren 1787–90 för att användas som logement för kungens livvakter. De kopparklädda och dekormålade tältfasaderna ritades av Louis Jean Desprez och fick sin form efter de romerska härtälten. Planritningarna utfördes av Olof Tempelman. Med bakomliggande träbyggnader byggdes tältfasaderna ut mot stora pelousen för att ge intryck av ett tältläger i skogskanten. 

Koppartälten fungerade både som exotiskt inslag i den kungliga lustparken och som logement och stallar för Livgardet till häst. I dag är de blågula tälten en del av vårt gemensamma kulturarv och ett lekfullt inslag i Hagaparken.

Mellersta koppartältet i Hagaparken. Interiör. En port leder ut till byggnadens baksida. Väggen är klädd i silverfärgad plåt med en bild av en häst..

Foto: Sara Lahtinen

Kopparstöld och färgbyte

Under första världskrigets nödår blev tälten bestulna på delar av kopparplåten. Originalplåt finns kvar på de östra och västra Koppartälten.

Det mellersta tältet förstördes i en häftig brand 1953 och byggdes upp tio år senare under ledning av slottsarkitekt Ragnar Hjort. Plåten målades i grönt och gult vilket motiverades med att folket hunnit vänja sig vid ett grönt tält, sedan underlagets ärg slagit igenom.

Via räkningar för målararbeten kan den gula och blå färgen spåras tillbaka till år 1816. I mitten av 1970-talet målades sidotälten åter i blått och gult. 1977–1978 byggdes längorna bakom tältfronten upp, efter ritningar av slottsarkitekt Torbjörn Olsson. Den tidigare öppna stallgården utformades som ett tältrum med tak, det så kallade Silvertältet.

Visa bildspel

Koppartälten återfår sin lyster

Hösten 2009 renoverade Statens fastighetsverk Koppartälten i Hagaparken med traditionella material och metoder. De tre exotiska byggnaderna återfick det utseende i koboltblått och gult de hade då de uppfördes. Kopparplåten skrapades och slipades för hand och penselmålades sedan med traditionell linoljefärg. Den gula dekoren målades med guldockra på tre lager äkta koboltblått. Såväl arbetssätt som färgpigment var desamma som på Gustav III:s tid.

År 2016 installerade Statens fastighetsverk en ny LED-baserad fasadbelysning på Hagas koppartält. Belysningen lyser upp tälten på ett sätt som gör att de kulturhistoriska värdena också blir synliga i mörkret. För parken är de upplysta gångarna runtomkring välkommet på en annars mörk plats.

Haga parkmuseum

I det mellersta koppartältet finns i dag Haga parkmuseum. Där visas bland annat en permanent utställning om Hagaparkens historia och utveckling. I det östra tältet finns en restaurang och i det västra bostäder.

Hitta hit

Hitta till Koppartälten i Hagaparken

Hagaparken, 169 70 Solna

Hitta på Google Maps