Haga tingshus är ett välbevarat tingshus från förra sekelskiftet och som sådant unikt i sitt slag. Det är utformat som en pampig villa i en blandning av nybarock och jugend.

Haga tingshus sett från trädgården. En gulputsad villa med sockelvåning i sten. Fasaden och taket har rundade former.

Foto: Sara Lahtinen

Tinghuset i Haga ligger i en vacker park omgärdad av ett trästaket med grindstolpar av sten i jugendstil. Huset är ett tydligt exempel på hur stort symbolvärde arkitekturen hade i dåtidens officiella byggnader. Trots sin relativt ringa storlek ger Haga tingshus ett imponerande intryck.

Haga tingshus. Jättegrytan i källaren.

Foto: Åke E:son Lindman

De skulpterade lejonen, som syns på fasaden, är tydliga symboler och signalerar att besökaren nu stiger in i en maktens boning. Haga tingshus stod klart i januari 1907 för Södra Roslags Domsagas räkning. Byggnaden användes som lokal för tingsrätten fram till 1981 då rätten flyttade till nya lokaler. Interiörerna har genomgått en rad förändringar men dess ursprungliga planlösning har bevarats. I tingssalen, vindfång och foajé är även inredningsdetaljer och ljusinsläpp bevarade.

I husets nedre källare finns en jättegryta som är unik för Stockholmstrakten. Den är 2,7 meter djup och bildades under istiden genom att strömmande vatten fått en sten att rotera tillsammans med grus och mindre stenar i en virvel under en längre tid.

Modern tillbyggnad och restaurerad tingshussal

Under 1996 renoverades tingshusets fasader och plåttak. År 2000 byggdes vinden och huvudentrén om eftersom den gamla entrén befann sig alltför nära motorvägens buller. Samtidigt gjordes stora delar av källarutrymmena om till användbara rum. Granitmurarna har bevarats men är öppnade på några få ställen. Tingshussalen har restaurerats omsorgsfullt. Kulörerna har valts utifrån salens tidigaste utseende. En ursprunglig dekormålad taklist har tagits fram av konservator. Podiet har bibehållits liksom golvets ekparkett.

Hagströmerbiblioteket i Haga tingshus, med bokhyllor och montrar. Tak och väggar är ljusgula, inredningen är grön. Trägolvet är fiskbensmönstrat.

Foto: Mia Fernlund

I dag är Hagströmerbiblioteket hyresgäst i huset.

Hitta hit

Hitta till Haga tingshus

Annerovägen 12, 169 70 Solna

Hitta på Google Maps