Efter skottet på operamaskeraden och Gustav III:s död upphörde arbetet på kungens storslagna slott vid Brunnsviken med nästan omedelbar verkan. Det slott som kom att uppföras på Haga av tronföljaren, Gustav IV Adolf, blev betydligt blygsammare i sin utformning.

En modern villa

Kungen vände sig till den relativt unga arkitekten Carl Christoffer Gjörwell med uppdraget att rita en modern bostad i italiensk villastil för de kungliga barnen. Gjörwell var arkitekt vid Haga sedan 1788 och hade varit med som elev till Louis Jean Desprez både vid bygget av Kungens paviljong och vid arbetet på det stora ofullbordade slottet. Det var också han som 1790 hade ritat Ekotemplet.

Ekotemplet i Hagaparken. Rund paviljong på en kulle. Vår och grönska.

Arkitekt Carl Christoffer Gjörwell har ritat Haga slott och Ekotemplet i Hagaparken. Foto: Åke E:son Lindman

Som förebild tog Gjörwell balettmästare Gallodiers villa på Hvilan på Drottningholm, där Gjörwell stått för ritningar och utförande.

I maj 1802 satte man igång med grundläggningsarbetet och redan innan året var slut stod byggnaden under tak. Byggmästare var Herman Edberg som förutom skickliga yrkesmän som murare, timmermän och snickare även hade en kommendering från Södermanlands regemente till sitt förfogande.

I december 1803 kunde ståthållaren rapportera till kungen att byggnadsställningarna var borttagna och entréns marmorkolonner var på plats.

Återanvända marmorkolonner

Marmorkolonnerna som grupperats parvis är av finsk marmor och hade använts av Nicodemus Tessin d.y. i Tyska kyrkan i Karlskrona. Då kyrkan byggdes om efter en omfattande brand 1790 blev 14 kolonner över som då införskaffades av Gustav IV Adolf för framtida användning.

Ekgolven hämtades från Fredrikshovs slott på Ladugårdslandet och färdighuggen sten som var avsedd för Gustav III:s stora slott fanns i förråd på Haga.

Även om slottet stod klart till det yttre återstod mycket av inredningarna innan slottet skulle kunna tas i besittning. Inte förrän i slutet av 1805 blev inredningsarbetet färdigt.

Sommarslott på 1800-talet

Från 1820-talet användes slottet som sommarslott för den blivande Oskar I och hans Josephine. På 1860-talet rustades slottet för Oskar I:s yngste son August och hans maka, den tyska prinsessan Teresia av Sachsen-Altenburg. Teresia dog först 1914 och kom under 50 år att sätta sin prägel på Haga.

Det kungliga boendet upphörde under en tid efter första världskriget, tills hertigparet Gustav Adolf och Sibylla år 1932 kunde flytta in efter en omfattande renovering och ombyggnad. Här föddes prinsessorna Margaretha, Birgitta, Desirée och Christina samt prins Carl Gustaf, vår nuvarande kung. Familjen lämnade slottet 1950.

Representation och statsbesök

År 1964 inleddes en ny epok på Haga slott – som gästbostad för gästande statsöverhuvuden. Två år senare upplät kung Gustav VI Adolf slottet formellt till regeringen för detta ändamål. Slottet restaurerades och anpassades till sin nya funktion och konst och möbler övertogs från det nedlagda utrikesministerhotellet på Blasieholmen.

Återigen bostad för en kunglig familj

År 2009 återlämnade regeringen slottet till Kungen för att återigen fungera som bostad för en kunglig familj, denna gång Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel.

Hitta hit

Hitta till Haga slott

Hagaparken, 16970 Solna

Hitta på Google Maps