Gustav III:s paviljong på Haga är en av de vackraste historiska miljöerna i landet och är i dag statligt byggnadsminne förvaltat av Statens fastighetsverk.

Paviljongen påbörjades 1787 efter ritningar av Olof Tempelman och tillkom genom en ombyggnad av egendomen Brahelunds gamla huvudbyggnad. Kung Gustav III var mycket engagerad i byggprojektet och gjorde både egna ritningar samt förändringar då bygget redan var igång. Bland annat lät han förlänga de båda flyglarna med två fönsteraxlar. Paviljongens interiörer skapades under ledning av Louis Jean Masreliez i pompeijisk anda. Efter mordet på Gustav III brukades paviljongen tidvis av hertig Karl.

Två stora restaureringar

Byggnaden har sedan restaurerats i olika omgångar. Bland annat av Oskar I på 1840-talet då fasaden utsmyckades med gipsskulpturer. Spegelsalongens glasvägg gjordes om och trappan utanför kläddes med vit marmor. Denna restaurering utfördes med hjälp av arkitekten George Theodor Chiewitz. Under ledning av slottsarkitekten Ragnar Hjorth återställdes interiören 1937–46. Tack vare att man hittade Masreliez hoprullade originalkartonger till rumsdekorerna på gamla Konstfacksskolans vind kunde man återskapa både våningsindelning, planlösning och interiör från 1790-talet.

Gustav III:s paviljong i Hagaparken. Spegelsalongen med utsikt mot Brunnsviken. Inredningen är ljus och enkel, med dekorativa förgyllningar.

Foto: Åke E:son Lindman

Stämning av 1700-tal

Vid restaureringen på 1930-talet var tillvägagångssätten beroende av rummens skick, de fragment Ragnar Hjorth funnit och tillgängliga källor. I Stora salongens förmak samt i delar av Spegelsalongen är 1700-talets dekor till stor del intakt. I vestibulen och matsalen upptäcktes fragment av 1790-talets väggfält. Dessa konserverades på plats och bildar tillsammans med rekonstruerade väggpartier en ny helhet. Det Blå förmakets blå och gula sidensarge som syntes i arkivmaterial kunde däremot inte återskapas och inga fragment hittades. I rummet finns i dag en sidentapet av samma typ som i sängkammaren men som historiskt aldrig har funnits i rummet.

Resultatet av restaureringen blev således en miljö med stora stämningsvärden snarare än ett autentiskt originaltillstånd. Stora delar av paviljongens ursprungliga möbler har alltjämt sin plats i paviljongen och bidrar till känslan av 1700-tal.

I dag är paviljongen hem för de delar av Gustav III:s Hagabibliotek som försvann ur landet då Gustav IV Adolf abdikerade men som ropades in vid en internationell auktion på 1920-talet. Böckerna lämnades senare som gåva till den restaurerade paviljongens bibliotek. Gustav III:s paviljong ligger i Hagaparken i Solna utanför Stockholm.

Hitta hit

Hitta till Gustav III:s paviljong, Haga

Hagaparken, 169 70 Solna

Hitta på Google Maps