Besöksmål Besöksmål

Du kan besöka slottsparken. Läs mer på:
bogesundsslott.se

Bogesunds slott, som ligger på en bergsknalle, började byggas på 1640-talet av greve Per Brahe den yngre. Han lät även anlägga två trädgårdar som vi kan se spår av än i dag. Dagens fruktträdgård är en rest av den stora trädgården som ligger i slottets huvudaxel. 

1864–67 omarbetades trädgården i romantisk stil med slingrande gångar och lummig grönska. En del av växtligheten var exotisk. Här fanns till exempel orientalisk bok, blodbok och silverlind.

Bogesunds slottsträdgård. Brahestenen, inramad av blomsterplanteringar, gräsytor, grusgångar och sittbänkar. Sommar och grönska.

Foto: Mia Fernlund

Närmast slottet anlades blomsterplanteringar i mjuka organiska former, bland annat vid Brahestenen.

Huvudaxelns östliga ändpunkt utgörs av den trädgårdsmästarbostad som byggdes på 1890-talet.

På 1800-talet tillkom också tre dammar i parken.

De äldsta träden finns i allén mellan slottet och Askrikefjärden. Parklindar, beskurna i kandelaberform, dominerar i allén. I den nedre delen mot havet finns även ask, alm och lönn.

Skyddat byggnadsminne

1949 blev Bogesund byggnadsminne. Skyddet omfattar slott, park, trädgård och allé.

Parken renoverades 1971 av Statens fastighetsverks föregångare, Byggnadsstyrelsen.

Hitta hit

Hitta till Bogesund slottspark och trädgård

Per Brahes väg, 185 93 Vaxholm

Hitta hit på Google Maps