Västra och östra uthuslängorna byggdes 1874 efter ritningar av Victor Ringheim, flottstationens byggmästare, och fungerade som uthus till de Västra och östra boställshusen.

Östra uthuslängan, Skeppsholmen. Låg tegelbyggnad med klassicistisk dekor.

Foto: Jenny Kjellgren Schönning

Boställshuset ligger strax norr om Västra uthuslängan. Den nya byggnaden ersatte en äldre uthuslänga av trä från 1760-talet. I huset hade Flottans handelsförening sin handelsbod fram till örlogsstationen flyttade till Muskö 1969.

Hitta hit

Hitta till Västra och östra uthuslängan, Skeppsholmen

Skeppsholmen, Södra Brobänken 41, 111 49 Stockholm

Hitta på Google Maps