Västra kanslihuset tillsammans med det östra kans­lihuset och mellanliggande järnstaket med grindar har trots sin lilla skala ordnats till en monumental entré till varvsområdet på Skeppsholmen.

Ämbetslokaler

Byggnaden uppfördes ursprungligen 1745 för att bland annat inrymma högvakt, mönstersal och arrester. Huset ersatte då en äldre byggnad som hade brunnit ned samma år. Det om- och påbyggdes 1778 för att inrymma ämbetslokaler för örlogsvarvet och örlogsstationen. Arkitekt var Charles Apelqvist, konstruktör vid örlogsvarvet.

Byggnaden fick sitt nuvarande utseende vid en ombyggnad 1862-64 efter ritningar av Victor Ringheim, chefen för Mekaniska departementet vid Kungl. Flottans station i Stockholm.

I nästan två hundra år användes Västra kanslihuset som kansli av Stockholms örlogsstation och örlogsvarv. Från 1937 till början av 1950-talet fungerade det bland annat som ämbetshus för den befälhavande amiralen vid Ostkustens marindistrikt. Därefter fanns här olika avdelningar av örlogsvarvets kansli till dess att det flyttade till sin verksamhet till Berga örlogsstation 1969. Därmed är det slut på marinens tid i kanslihuset.

I samband med att Arkitektur- och designcentrum (f.dArkitekturmuseet) övertog Moderna Museets ursprungliga utställningssalar i Exercishuset så byggdes huset om mellan åren 1966 och 1968 för att bli kontor för Arkdes och andra verksamheter.

Idag är Arkitektur- och Designcentrum och Nobis AB hyresgäster.

Hitta hit

Hitta till Västra kanslihuset på Skeppsholmen

Svensksundsvägen 15, 111 49 Stockholm

Hitta på Google Maps