År 1875 köpte Sverige in sina 25 första torpeder från Fiume, nuvarande Rijeka i Kroatien. De var sex meter långa och laddade med så kallat bomullskrut. Torpederna följde en rak kurs och exploderade vid anslag. Fem år senare byggdes Torpedverkstaden här på Skeppsholmen, ritad av Albin Ferdinand Medberg.

1901 flyttade det nybildade Torpeddepartementet in på vindsvåningen. Bottenvåningen fick fyra vattentäta källare med sex meters takhöjd och kar för provtryckning av elkablar till minor. I den sydligaste källaren låg maskin- och ångpannerummet, därav den höga skorstenen. Vatten pumpades in från Saltsjön. Halva övervåningen var förråd för 200 torpeder, andra halvan torpedverkstad.

1918 byggdes ett nytt torpedförråd uppe på berget och större delen av nedervåningen blev verkstäder. 1940 tillkom den låga tillbyggnaden i söder för tvätt- och omklädningsrum. Källaren anpassades för verkstäder. 1969 lades örlogsvarvet ned och Sjöfartsverket övertog verkstäderna. Sedan 1980-talet har olika kulturverksamheter använt byggnaden. Statens fastighetsverk förvaltar Torpedverkstaden och har bevarat karaktären av verkstad, både in- och utvändigt. En verkstadsdel från 1940-talet har blivit restaurang.

Hitta hit

Hitta till Torpeddepartementet på Skeppsholmen

Slupskjulsvägen 28-32, 11149 Stockholm

Hitta på Google Maps