1725 planterades de första träden i det som skulle bli Svensksundsparken. Den bär på historier från flottbasens tid, som stenen som restes till minne av slaget i Svensksund.

1725 beordrade amiral Taube att träd skulle grävas upp i skärgården och planteras till prydnad på Skeppsholmen. Träden sattes i alléer. Här kunde man då se två straffredskap: trähästen där ryttaren gränslade den vassa ryggen, ofta med tyngder på fötterna, och straffpålen där man sattes i halsjärn.

Caisa Rultas brunn

Straffredskapen var borta 1786, när det nya ståtliga brunnshuset byggdes. Det tillägnades CAISA RULTA, namnet stod ovanför dörren, ”en gammal käring” som sades ha drunknat i brunnen. Huset revs 1876, brunnen fylldes igen och markeras i dag av Kajsa Rultas pump.

Svensksundsmonumentet. En sten med förgylld inskription i form av ett ankare med riksvapnet och texten "Minnesvården restes artonhundranittio".

Svensksundsmonumentet. Foto: Jenny Kjellgren Schönning

Vegastenen

1880 kunde parkens flanörer stanna till vid den nyuppsatta Vegastenen. Flottans män reste den för att hylla Nordenskiölds expedition med ångfartyget Vega1878–1880. De var de första som fann Nordostpassagen mellan Europa och Asien.

Svensksundsmonumentet

1890 restes en sten till hundraårsminnet av sjöslaget vid Svensksund utanför Kotka i Finska viken. Den svenska skärgårdsflottan vann där en överlägsen seger över den ryska flottan. Segern ledde till den för Sveriges del hedersamma freden i Värälä den 14 augusti 1790, som avslutade det krig som brutit ut 1788.

Skeppsholmen och Kastellholmen stod öppna för allmänheten i fredstid och var populära utflyktsmål. På 1850-talet fanns två krogar och två kaféer med alkoholservering, ”schweizerier”, det ena låg här.

Bilder

Kajsa Rultas pump. En gammal gjutjärnspump på en stensockel. I bakgrunden bland kala träd syns svensksunds-stenen.

Kajsa Rultas pump. Foto: Sara Lahtinen

Svensksundparken. Höga träd vars lövverk börjat gå över i gult. På gräsmattan ligger några bruna höstlöv.

Foto: Carolina Scott

Hitta hit

Hitta till Svensksundsparken på Skeppsholmen

Svensksundsvägen, 111 49 Stockholm

Hitta hit på Google Maps