Kasernen var sovrum och matsal för dem som arbetade på Flottans varv och användes som förläggning ända till 1969.

Enda förläggningen inom varvsområdet

Denna byggnad uppfördes 1907, inom det dåvarande varvsområdet, som kasern åt sjöreserven. Fram till dess Marinen lämnade Skeppsholmen 1969 fungerade det som förläggning.

Sjöreserv var benämningen på personal och materiel som tillhörde ekipagedepartementet på Flottans varv. Ekipagedepartementet var den avdelning som bland annat hade hand om fartygens förtöjning, förhalning och uppläggning på bädd samt varvets brandskydd. Det lilla huset framför byggnaden var sprutboden där brandredskap förvarades.

Personalen var en styrka kommenderad ur sjömanskåren under befäl av en underofficer. Sjöreserven biträdde varvspersonalen och utförde även arbeten som förekom efter ordinarie arbetstid.

Genom tiderna har sjöreserven varit förlagd i flera olika byggnader på Skeppsholmen, bland annat i Kasern II. I 36 år, från 1871 till dess denna byggnad uppfördes 1907 användes logementsfartyg som förläggning.

1997 byggdes kasernen om till kontor.

Hitta hit

Hitta till Sjöreservens kasern på Skeppsholmen

Slupskjulsvägen 10, 111 49 Stockholm

Hitta på Google Maps