På 1870-talet började svenska flottan använda ett nytt vapen, minor, och 1878 hade Stockholms skärgård ett fast minförsvar. På Skeppsholmen låg en minverkstaden och Mindepartementets kontor.

De ansvarade för underhåll och tillverkning av minorna på flottans örlogsvarv. Huset är i grunden från 1736 då det användes för tillverkning av vattentunnor. Hundra år senare var det ombyggt till verkstäder, där man bland annat tillverkade underreden till kanoner och laddningar till eldvapen.

Ny vapenteknologi till Skeppsholmen

År 1874 förändrades verksamheten i huset till minverkstad och kontor för Mindepartementet, vilket även givit namn åt byggnaden. Arkitekt för ombyggnaden var byggmästare Victor Ringheim. Den översta våningen tillkom 1916-17.

Minor var ett helt nytt vapen inom flottan och redan 1878 var Stockholms skärgård försett med ett fast minförsvar. År 1969 lades örlogsvarvet ned. Försvarets materielverk och Minbyrån flyttade in och var kvar till 1983. Därefter har olika kulturverksamheter funnits i byggnaden.

Kultur- och kontorsverksamhet på 2000-talet

Åren 2008-2010 genomförde Statens fastighetsverk en grundlig renovering med fokus på tillgänlighet. Den låga verkstaden från 1940-talet som binder ihop detta hus med Torpedverkstaden, byggdes samtidigt om till restaurang. Inne i restaurangen finns en centrifug sparad som använts av Mindepartementet.

Hitta hit

Hitta till Mindepartementet på Skeppsholmen

Slupskjulsvägen 26, 11149 Stockholm

Hitta på Google Maps