Marketenteri betyder café och denna byggnad uppfördes 1918 som marketenteri, ett café för Marinens manskap och lägre officerare på Skeppsholmen. Det var en av alla funktioner som behövdes under militärtiden. 

Det var stationsingenjör Sixten C:son Sparre som ritade byggnaden efter att han vann en arkitekttävling. Huset hade olika avdelningar där manskapets del låg i mitten och hade dubbel rumshöjd. Underofficerarna satt för sig i en rad mindre avdelningar. Här fanns även en scen och en tobakskiosk.

Omkring 1950 var bara ett hundratal man förlagda på Skeppsholmen och denna byggnad blev för stor för sitt ändamål. Marketenteriet flyttades till en mindre lokal invid Kasern III och åren 1956-64 inrymdes här i stället Centrala värnpliktsbyrån och därefter Flottans personalavdelning. 

Hitta hit

Hitta till Marketenteriet på Skeppsholmen

Kyrkslingan 11, 11149 Stockholm

Hitta på Google Maps