Konsthögskolan har funnits på Skeppsholmen sedan 1946 och i flera olika byggnader. 1986 bestämde regeringen att Kungliga Konsthögskolan skulle flytta alla sina verksamheter till Skeppsholmen och Kasern III skulle bli huvudbyggnaden.

Byggnaden uppfördes ursprungligen 1778-79 som spannmålsmagasin för kronobränneriinrättningarna. För ritningarna stod överintendent Carl Fredrik Adelcrantz. Åren 1878-79 byggdes magasinet om till kasern för Flottans indelta båtsmän. Ombyggnaden innebar bland annat att huset förlängdes med fyra fönsteraxlar mot norr. För ombyggnadsritningarna stod Victor Ringheim, byggmästare vid Kungliga Flottans station i Stockholm. Huset inrymde förläggningar i 35-mannalogement, matinrättning och Flottans sjukhus. Efter ombyggnaden kallades huset "Nya båtsmanskasernen" men sedan båtsmanshållet år 1889 i praktiken upphört fick det namnet "Kasern III".

Kasernen blir konsthögskola

Huset var länge hotad av rivning men 1993-95 byggdes den om för att Kungl. Konsthögskolan skulle flytta in. Ritningarna till ombyggnaden utfördes av Gösta Edberg Arkitektkontor. Konsthögskolan behövde mer yta för verkstäder och elevateljéer och för att ge plats till en nybyggnad, revs ett kokhus (byggt 1882-83) som låg bredvid kasernen. Byggnaderna länkades samman med en glasad del, ett atrium, som lämnar kasernens fasad synlig. "Nya konsthögskolans" yttre ansluter i material och färg till övriga byggnader på Skeppsholmen och ritades också av Gösta Edberg Arkitektkontor.

Lejonet och vildsvinet välkomnar alla besökare

Lejonet och vildsvinet utanför grinden vid Flaggmansvägen är avgjutningar av de skulpturer som flankerar entrétrappan i Konstakademiens hus vid Fredsgatan i Stockholm. Originalgipserna till dessa infördes från Italien till Sverige av Nicodemus Tessin d y i slutet av 1600-talet.

Hitta hit

Hitta till Kungliga konsthögskolan på Skeppsholmen

Flaggmansvägen 1, 11149 Stockholm

Hitta på Google Maps