Förr kunde man ofta höra saluter från Kastellholmen. Alla fartyg som passerade sköt nämligen salut och de besvarades av Kastellets kanoner. Nu görs det bara vid väldigt speciella tillfällen.

Den tretungade örlogsflaggan har hissats på Kastellholmen sedan 1660-talet och kanske ännu tidigare. Under slutet av 1660-talet byggdes ett litet åttkantigt kastell med flaggstång på taket. Härifrån hälsades passerande fartyg med flagg- och kanonsalut. Kastellet kom senare att användas som krutkällare, förråd och ammunitionsfabrik, men flaggningen från dess tak fortsatte.

Nytt kastell i nygotisk stil

En lördag i juni 1845 flög kastellet i luften efter ett misslyckat experiment med ammunition i ammunitionsfabriken. Smällen hördes långväga. I dess ställe byggdes ett nytt kastell i nygotisk stil efter ritningar av överste C Meijer och Fredrik Blom, arkitekt och överste i Flottans mekaniska kår.

Den ursprungliga tanken var att kastellet skulle ha en försvarsfunktion med en bombkanon på taket till det större tornet. Det kom dock att innehålla logement, som senare byggdes om till bostadslägenheter för underofficerare. Omedelbart sydost om kastellet byggdes ett salutbatteri med 8 stycken 24-pundiga kanoner.

När andra världskriget bröt ut 1939 blev Kastellet en del av Stockholms fasta luftförsvar. Tornet och batteriplan utrustades med snabbskjutande luftvärnskanoner. År 1956 dömdes lokalerna ut som bostäder och på 1970-talet byggdes de om för kontor och konferens.

Salutbatteri hälsar besökande örlogsfartyg

Flottan lämnade Skeppsholmen och kastellet 1990. I och med det halades örlogsflaggan ner för gott, trodde man. Protesterna från allmänheten över den brutna månghundraåriga traditionen blev så stora att flaggan efter bara några veckor återigen blåste från kastellet. Sedan dess kommer en värnpliktig från Livgardesdragonernas kasern på Lidingövägen till Kastellholmen varje dag för att hissa och hala ner flaggan.

År 1935 blev Kastellet statligt byggnadsminne och används i dag av marinens frivilligorganisationer och Sjöofficerssällskapet.

Idag är Kastellet Stockholm & Segelkronan hyresgäster.

Hitta hit

Hitta till Kastellet på Kastellholmen

Kastellbacken, 111 49 Stockholm

Hitta på Google Maps