Slottsproviantmästaren behövde bo nära slottets förråd på Skeppsholmen så en bostad byggdes till honom. När militären tog över holmarna var det befälhavaren med familj som flyttade in.

Slottsproviantmästarens hus

Denna byggnad uppfördes 1848-49 som kontor och bostad för slottsproviantmästaren. Han var den tjänsteman som var föreståndare för Stockholms slotts förrådsmagasin på Skeppsholmen. Här förvarades kronans spannmålsräntor, arrenden och andra avgifter som erlades in natura. Magasinen var vid denna tid två till antalet, Stora och Lilla magasinet.

Stora magasinet byggdes om till båtsmansförläggning (Kasern III) på 1870-talet. Lilla magasinet, som var byggt 1690-91, revs 1882 för att lämna plats för kasernens kokinrättning, som i sin tur revs i samband med Konsthögskolans nybyggnad.

Ritningarna till huset upprättades av arkitekt Johan Fredrik Åbom, Överintendentsämbetet. 1872 överlämnades huset, tillsammans med Stora och Lilla magasinet, till Arméförvaltningen. År 1883 övergick förfoganderätten över byggnaden till Flottan och under tio år, fram till 1893, fungerade den som bostad åt befälhavaren över uppfordrade båtsmanskompanier. Därefter var huset boställe för äldste kompanichefen vid 4:e och 6:e matroskompaniet och 1903 blev det kasernbefälhavarboställe. Under slutet av Flottans tid på Skeppsholmen användes byggnaden som bostad för kökspersonal som tjänstgjorde i kokhuset.

I dag hyrs de ut som privata bostäder och förmedlas via Stockholms stads bostadsförmedling.