Denna byggnad uppfördes år 1943 som kanonverkstad och ersatte en äldre verkstad som låg på samma plats.

Kanonverkstaden ingick i krigsårens stora utbyggnadsprogram för örlogsvarvet i Stockholm. Den var den enda av nybyggnaderna som uppfördes på Skeppsholmsvarvet. Alla de övriga placerades på Galärvarvet på Djurgårdssidan, där ett fåtal fortfarande finns kvar.

Dessa renodlade nyttobyggnader utfördes i en sparsmakad funktionalistisk stil. Den är besläktad med äldre tiders bruksarkitektur som finns representerad i flera byggnader på Skeppsholmen, till exempel Norra och Södra fundamentet som ligger bredvid Kanonverkstaden.

Flera hyresgäster under årens lopp

Kanonverkstaden disponerades helt av Kungl. Konsthögskolan när flottan flyttade från Skeppsholmen. När Kasern III var färdigställd 1995 nyttjade Konsthögskolan bara övervåningen medan bottenvåningen hyrdes ut till tillfälliga hyresgäster. 1997-2005 uppläts hela fastigheten tillfälligt till Stockholmsbriggen.

Under 2005-06 renoverades fastigheten. Bottenvåningen iordningställdes för Moderna Museets administrations verksamhet och på övervåningen fortsätter Konsthögskolan att nyttja lokalen till ateljéer för elever. Byggnaden är inte statligt byggnadsminne men ingår i skyddsområdet.

Hitta hit

Hitta till Kanonverkstaden på Skeppsholmen

Slupskjulsvägen 20-22, 11149 Stockholm

Hitta på Google Maps