Obligatoriska bad.

Runt 1840 blev det obligatoriskt med kallbad för de regementen som var förlagda till Stockholm. På Skeppsholmen uppfördes därmed 1846-47 en bad- och simanläggning med tillhörande träpaviljong. Här fick manskapet som var förlagda till Skeppsholmens örlogsstation simundervisning.

1873 blev kallbadhusets träpaviljong tjänstebostad åt tvätt- och badanstaltens föreståndare. Byggnaden var då emellertid i så dåligt skick att en ny fick uppföras.

1923 förbjöds all badning på grund av att vattnet var förorenat. Badhuset revs och pålarna drogs upp, och den rest som idag finns kvar av den dåvarande verksamheten är just träpaviljongen.

Kallbadets paviljong på Skeppsholmen. Snickeridetaljer på norra gaveln.

Foto: SFV

Hitta hit

Hitta till Kallbadhusets paviljong på Skeppsholmen

Östra Brobänken, 111 49 Stockholm

Kallbadshusets paviljong på Skeppsholmen