Huset byggdes för att Flottans hantverkare och timmermän skulle ha någonstans att bo. Nu är huset ett vandrarhem och människor från hela världen kan bo här.

Hantverkskasernen byggdes 1832, på den plats där slottets vedgård legat sedan 1785. Arkitekt var Fredrik Blom som var byggnadschef på flottbasen här på Skeppsholmen. Redan 1640 hade Skepps- och Kastellholmen blivit en skeppsgård för flottans krigsfartyg. Här fanns skeppsvarv där fartyg byggdes och underhölls samt flera verkstäder.

Flottans varv var länge en av Stockholms största arbetsplatser. Först när Hantverkskasernen byggdes fick arbetarna ett boende på holmarna. I mitten av huset fanns fyra sovsalar för ogifta hantverkare. I de höga gaveldelarna låg lägenheter om ett rum och kök, där arbetare med familjer bodde.

De låga utbyggnaderna vid gavlarna tillkom på 1870-talet. I den till höger låg en konsumbutik på

1920-talet, tjugo år senare inrättades i stället ett tvätteri. En tid fanns också ett postkontor i kasernen. Flottbasen flyttades från holmarna 1969 och 1985 blev byggnaden vandrarhem.

Skeppet af Chapman ligger förtöjd precis utanför vid kajen som är ett bilfritt promenadstråk. Idag är Svenska Turistföreningen hyresgäst.

Hitta hit

Hitta till Hantverkskasernen på Skeppsholmen

Västra Brobänken 8, 11149 Stockholm

Hitta på Google Maps