I det pampiga huset från 1870-talet har Kungliga sjökrigsskolan utbildat kadetter. På fasaden finns namn på svenska sjöhjältar som skulle påminna eleverna om svenska framgångar. 

Byggnaden är en representant för 1800-talets skolbyggande, en tid då skolorna utformades för att genom arkitekturen förmedla klassisk bildning till eleverna.

Redan på 1640-talet kom den svenska flottan till Skeppsholmen och från 1756 permanentades Arméns flotta och varvsverksamheten på ön. Därefter var Skeppsholmen fram till 1960-talet den svenska flottans säte i Stockholm.

Bakgrunden till Kungliga Sjökrigsskolan startade på 1860-talet då Krigsakademien omorganiserades och Kungliga Sjökrigsskolan bildades 1867 som en grundutbildning för officerare. Kadetterna var mellan 13 och 16 år när de började den sexåriga utbildningen. Mellan 1878 och 1879 lät man uppföra en skolbyggnad på Skeppsholmen efter ritningar av arkitekten och hovintendenten Axel Fredrik Nyström. Kungliga Sjökrigsskolan byggdes under byggmästare AG Janssons ledning.

Huset innehöll bland annat skolsalar, mäss och föreläsningssal. Lanterninen på taket användes som observatorium.

Marinhistoriska symboler smyckar fasaden

På fasaden återfinns namnen på svenska sjöhjältar. Sjöfasaden är dess utom dekorerad med lilla riksvapnet, Oscar II:s namnskiffer och en vikingaskeppsstäv. Den stora mängden symboler med marinhistoriskt och nationalistiskt tema gör byggnaden unik.

1943 flyttade Sjökrigsskolan till Näsby slott i Täby. Denna byggnad blev då kansli för örlogsstationen. Sjökrigsskolan lämnade Näsby 1987 och Marinens officerare utbildas nu i Karlskrona och i Berga utanför Stockholm.

Hitta hit

Hitta till Gamla Sjökrigsskolan på Skeppsholmen

Holmamiralens Väg 10, 111 49 Stockholm

Hitta på Google Maps