Smedja, kokhus, badhus och kontor - några av funktionerna som funnits i Gamla badhuset.

Denna byggnad uppfördes 1729 ursprungligen som smedja efter ritningar av Johan Eberhard Carlberg, stadsarkitekt i Stockholm. Smedjan byggdes av sandsten och hade plats för fyra stycken dubbla ässjor.

1823 utfördes en ombyggnad av anläggningen och efter det kom huset att inrymma Arméns flottas stockholmseskaders kokhus. Med tiden kom dock huset att allt mer användas för bostäder och 1852 fanns här fem hushåll som tillsammans disponerade sex rum på den trånga vinden. Tre av hushållen saknade kök.

Tvätt- och badanstalt för örlogspersonal

Ännu en ombyggnad utfördes 1871 och nu kom huset att fungera som tvätt- och badanstalt för örlogsvarvets personal. För ritningarna stod Victor Ringheim, chef för Mekaniska departementet vid Kungl. Flottans station i Stockholm.

Badhuset var utrustat med finsk bastu, karbad och dusch. I och med badinrättningen kom de primitiva hygieniska förhållanden som varvspersonalen hittills hade erbjudits att förbättras drastiskt. Örlogsvarvet flyttade till Muskö 1969 och någon tid efter detta upphörde byggnadens funktion som badanstalt.

Hitta hit

Hitta till Gamla badhuset på Skeppsholmen

Svensksundvägen 21, 111 49 Stockholm

Hitta på Google Maps