Galärer var krigsfartyg som både seglades och roddes. När de inte användes låg de på land i skjul. Galärerna byggdes på flottans skeppsvarv som fanns både på Skeppsholmen och på Djurgården, mitt emot. Ett nytt skjul behövdes på Skeppsholmen och man började bygga men ändrade sig och det blev två förråd istället

1751 beslutade flottan att bygga ett galärskjul med plats för två galärer. Man murade det stora fundamentet, grunden till skjulet, men så ändrades planerna. Grunden delades i två halvor och istället byggdes två förråd – Norra och Södra fundamenten – med en smal gränd mellan byggnaderna.

Galärer var krigsfartyg som både seglades och roddes. När de inte användes låg de på land i skjul. Galärerna byggdes på flottans skeppsvarv som låg både här och på andra sidan viken, på Djurgården. Verkstäder och förråd låg här och i de två fundamenten förvarades galärernas utrustning.

På 1820-talet var galärernas storhetstid förbi och fundamenten inreddes till verkstäder. I det södra låg segelsömmarverkstaden. Den fungerade som gudstjänstrum medan Skeppsholmskyrkan byggdes 1822–1842. Husen renoverades 1878 och fasaderna fick det utseende de har i dag. Arkitekt var Victor Ringheim.

1969 lades skeppsvarvet ned och Skeppsholmsgården flyttade in. 1977 anslöt Skeppsholmens folkhögskola som bland annat bygger båtar här.

Hitta hit

Hitta till Fundamentshusen på Skeppsholmen

Slupskjulsvägen 12, 11149 Stockholm

Hitta på Google Maps