Från mitten av 1800-talet fanns här en populär krog där gästerna kunde sitta i under tak i paviljonger och njuta av utsikten över Strömmen.

Flaggkonstapelbostället byggdes på 1770-talet efter ritningar av konstruktören vid Flottan i Stockholm, Charles Apelquist. Från mitten av 1800-talet upplät flaggkonstapeln sin trädgård till servering. Trädgården dekorerades med ett antal "kajutor", som egentligen var överbyggnader till salsslupar från det Kungliga hovjaktvarvet. I kajutorna kunde man ostört förtära sin måltid och pokulera över glas och buteljer.

Flaggkonstapeln skötte Kastellet och Charles Apelqvist vid flottans varv på Skeppsholmen ritade bostället. Det uppfördes på 1770-talet men byggdes om 1879. Redan 1854 hade det börjat användas som sommarkrog av värdshuset Tuppen på Skeppsholmen.

Blåsut förlorade spriträttigheterna vid sekelskiftet och stängde 1916.

Sitt nuvarande utseende fick huset genom en ombyggnad år 1880 efter ritningar av Victor Ringheim, byggmästare vid Flottans station.

I dag hyrs huset ut som privata bostäder som förmedlas via Stockholms stads bostadförmedling.

Hitta hit

Hitta till Flaggkonstapelbostället på Kastellholmen

Örlogsvägen 3, 11149 Stockholm

Hitta på Google Maps