I Exercishuset tränades och utbildades flottans sjömän under senare delen av 1800-talet. Huset byggdes 1851–1853 efter ritningar av arkitekt Fredrik Blom.

I Exercishuset tränades och utbildades flottans sjömän under senare delen av 1800-talet. Huset byggdes 1851–1853 efter ritningar av arkitekt Fredrik Blom. Entrén till Exercishuset låg då på den motsatta sidan, i öster. I ena delen låg gymnastiksalen och i den andra ett övningsbatteri med olika typer av kanoner. Rester av det kan du se inne i byggnaden.

1877 byggdes huset ut i öster med en kvadratisk flygel. Den rymde ett nytt övningsbatteri med en fullskalig modell av ett akterskepp på en korvett. Fyra år senare byggdes entrén med klassisk tempelgavel. Utanför anlades Exercisplan där manskapet tränade och övade uppställning. Arkitekt var Victor Ringheim.

På 1910-talet förlängdes flygeln för en gymnastiksal, dusch- och omklädningsrum och en skolsal. 1955 uppläts huset till Nationalmuseum som tillfälligt flyttade hit sin moderna konst. Exercishuset byggdes sedan om efter ritningar av arkitekt Per-Olof Olsson för att den 9 maj 1958 invigas som Moderna Museet. 

Arkitektur- och design-centrum, flygeln. En vit, modernistisk byggnad. Sommar och grönska.

Foto: SFV

Arkitektur- och designcentrum flyttar in

1995–1998 lät SFV uppföra Moderna Museets och ArkDes nya byggnader, där Exercishuset inrymdes.  Arkitekturmuseet, som det hette tidigare, hade haft sin verksamhet i gamla Sjökarteverket, även det på Skeppsholmen, sedan 1966. Utöver exercishuset disponerar museet även en nybyggd flygel i funktionalistisk stil för kansli, bibliotek, arkiv, verkstäder och café. Denna byggnad har även en förbindelse till Moderna museet och belönades med det prestigefyllda svenska arkitekturpriset, Kasper Salin-priset, 1998.

Om verksamheten

Arkitektur- och designcentrums samlingar innehåller ritningar, modeller och fotografier. Här kan man söka kunskap om arkitektur, formgivning och samhällsplanering i Sverige. Omkring 600 arkitekter finns representerade på museet. Museet är en statlig förvaltningsmyndighet och centralmuseum för arkitektur och design som sorterar under Kulturdepartementet.

Huset är en del av vårt gemensamma kulturarv. Statens fastighetsverk förvaltar byggnaden medan museets verksamhet håller huset levande. Information om utställningar och aktiviteter finns på museets webbplats.

Hitta hit

Hitta till Exercishuset på Skeppsholmen

Exercisplan 4, 111 49 Stockholm

Hitta på Google Maps