År 1864 byggdes en bondlänga mot en mur vid örlogsvarvet på Skeppsholmen. Muren uppfördes samtidigt som bondlängan och hade till funktion att avskärma örlogsvarvets område från övriga Skeppsholmen.

I bondlängan inrättades spruthus, vedbodar och magasin av olika slag och ritningarna utfördes av Flottans arkitekt, Victor Ringheim, som var major vid Flottans mekaniska kår.

Bodarna har vid flera tillfällen genom åren förändrats både till funktion och utseende. På 1870-talet inreddes en mangelbod när gamla smedjan byggdes om till bad- och tvättinrättning. 1916 byggdes hela anläggningen på med en våning för att ge plats åt kontor, verkstäder och förråd för Flottans Byggnadsdepartement.

När Flottan lämnade Skeppsholmen 1969 användes byggnaden som kontor för diverse hyresgäster innan Statens fastighetsverk 2003 renoverade hela byggnaden till kontor.

Idag är Strömma AB Hyresgäst.

Hitta hit

Hitta till Byggnadsdepartementet på Skeppsholmen

Slupskjulsvägen 8, 11149 Stockholm

Hitta på Google Maps