I Båtsmanskasernen fanns plats för 200 båtsmän och 40 sjöreserver att bo under 1800-talet. Huset byggdes av båtsmännen själva. På 1950-talet flyttade Konsthögskolan in och huset har haft ateljéer, studios och verkstäder. I september 2016 förstördes huset av en brand och nu pågår ombyggnad.

Uppförd av kommenderade båtsmän

Båtsmanskasernen uppfördes 1816-19 för att inhysa 200 båtsmän och 40 man ur sjöreserven samt marketenteri och kanslilokaler. Arkitekt var Fredrik Blom, byggnadschef vid Arméns flottas stockholmseskader. Kasernen uppfördes av kommenderade båtsmän. Byggnaden anlades på grunden till en artilleriverkstad som påbörjades 1803, men som aldrig färdigställdes.

Under 1870-talet genomfördes en stor ombyggnad av kasernen med Victor Ringheim som arkitekt. Då tillkom bland annat trapphuset mot öster och även en uthuslänga med två sidoflyglar för matsalen. Vägg i vägg, mot Exercisplan, tillkom 1892 en skyttepaviljong. År 1907 förändrades fasaden genom att fönstren förstorades.

År 1953 uppläts kasernen, paviljongen och uthuset åt Kungl. Konsthögskolan. Deras lokaler i Statybildhuggarbostället vid Sergelgatan skulle rivas för att ge plats åt det nya Hötorgscity. Ombyggnaden för de nya verksamheterna utfördes efter ritningar av arkitekt Paul Hedqvist. Paviljongen och uthuset blev Ateljehuset (även kallat Annexet) där idag Galleri Mejan ligger. Efter en ombyggnad 1988 av arkitekterna Anders Bodin och Bo Edblad kunde Konsthögskolans Grafikskola flytta in nyrenoverade lokaler. Huset genomgår nu en ombyggnad efter en brand hösten 2016.

Återuppbyggnad av Båtmanskasernen

Båtmanskasernen på Skeppsholmen. Brandskadat timmer.

Brandskadat timmer som måste bytas ut. Foto: Mia Fernlund

Återuppbyggnad av Båtmanskasernen på Skeppsholmen. Långa furubjälkar läggs på plats av personer i arbetskläder och hjälm.

Nytt golv läggs i vindsvåningen. Foto: Mia Fernlund

Återuppbyggnad av Båtmanskasernen på Skeppsholmen. Närbild på bearbetning av timmer till takstol.

Takstolar tillverkas på plats med traditionella material och metoder. Foto: Melker Dahlstrand

Interiör, båtsmanskasernen. Vindsvåningen med återställt tak av timmer.

Yttertaket är färdigt. Nu återstår den invändiga återuppbyggnaden. Foto: Erika Haglund Engdahl

Hitta hit

Hitta till Båtsmanskasernen - kasern II på Skeppsholmen

Svensksundsvägen 11, 11149 Stockholm

Hitta på Google Maps