Ateljéhuset byggdes som komplement när Kasern II, som ligger precis intill, behövde fler funktioner. En uthuslänga med matsal och en paviljong för skytte byggdes därför i slutet på 1800-talet.

1892 byggdes skjutpaviljongen efter ritningar av Victor Ringheim, byggmästare vid Kungl. Flottans station i Stockholm. Från början bestod anläggningen av två sadeltakstäckta paviljonger som var sammanlänkade med en verandaliknande gång. Huset byggdes till både 1907 och 1922. Vid dessa tillfällen byggdes den gången in och huset förlängdes i sydväst.

År 1957 inreddes huset för Marinens lottor.

Skulpturateljé för Konsthögskolan

Sitt nuvarande utseende fick huset 1963 då det byggdes om till skulpturateljé för Konsthögskolan. De disponerade sedan 1953 den anslutande Kasern II. Arkitekt för ombyggnaden var Hans Brunnberg. Han var 1958-65 professor i arkitektur vid Konsthögskolan. Vid ombyggnaden tillkom bland annat de stora ateljéfönstren.

Efter en ombyggnad 1988 av arkitekterna Anders Bodin och Bo Edblad kunde Kungl. Konsthögskolans Grafikskola flytta in i nya funktionella lokaler. Huset kallas i dag för Galleri Mejan.

Ateljéhuset på Skeppsholmen. En av tillbyggnaderna från sextiotalet, med stora ateljéfönster.

Foto: Jenny Kjellgren Schönning

Hitta hit

Hitta till Ateljéhuset på Skeppsholmen

Exercisplan 3, 11149 Stockholm

Ateljéhuset på Google Maps