På 1630-talet lät Peder Eriksson Sparre uppföra ett palats vid Riddarholmskyrkan, som ett litet modernt franskt lantslott med en stenlagd altanbyggnad och panoramautsikt över Riddarfjärden.

Försoningsgest

Peder Eriksson Sparre (1592-1647) fick sin tomt i gåva av drottning Kristinas förmyndarregering år 1635. Det var en försoningsgest för att kung Karl IX hade låtit avrätta hans far Erik Larsson Sparre i Linköpings blodbad år 1600.

Det rådde då en byggrusch på Riddarholmen när adelsmännen tävlade om att bygga det förnämligaste palatset kring Riddarholmskyrkan.

Sparreska palatsets fasad mot Riddarholms-kyrkan

Foto: Åke E:son Lindman

Högsta mode på 1640-talet

Sparreska palatsets troliga arkitekt är Nicodemus Tessin den äldre, elev till den franskfödde arkitekten Simon de la Vallée. Palatset fick symmetriska fasader med våningsband och valmat tak, som var en nyhet då huset byggdes.

Barnbördshus på 1700-talet

1763 köptes palatset av professorn i förlossningskonst David von Schultzenheim. I bottenvåningen inrättade han ett barnbördshus med tio sängar, som blev ursprunget till Allmänna BB.

1776 köpte kronan Sparreska palatset som disponerades av marinen i nära hundrafemtio år och därefter av Riksräkenskapsverket (Riksrevisionsverket) i nära femtio år. Kammarrätten som också haft lokaler här blev ensam herre 1967. Sparreska palatset har sedan 1974 invändig förbindelse med Kammarrättens hus intill.

Interiör, tillbyggd hiss-hall. ursprunglig yttervägg på Sparreska palatset.

Foto: Åke E:son Lindman

Originalfärger upptäckta i Sparreska palatset

2009-2011 genomförde SFV en omfattande reonvering av Sparreska palatset och Kammarättens hus, som idag sitter ihop. Renoveringen var den första omfattande på fyrtio år och projektet var en kunskapsresa i husens historia ända till adelsfamiljernas storhetstid på Riddarholmen under 1640-talet. Husen har aldrig förr fått en så grundlig färgundersökning som vid denna renovering. Här har hittade projektgruppen de ursprungliga färgerna såväl exteriört som interiört. Det ledde till att Sparreska palatset nu är vitt med mörkgröna fönstersnickerier som på familjen Sparres tid. Den tidigare röda fasadfärgen kom till under en renovering i mitten av 1970-talet då Sparreska palatset byggdes om, en tolkning som kändes rätt då.

Ett oväntat fynd i samband med bygget av tillbyggnaden som förbinder de båda husen ledde fram till den nya färgsättningen. Fyndet var en ursprunglig yttervägg på Sparreska palatset som blev blottlagd. Väggen har nu bevarats orörd för att visa hur fasaden en gång såg ut på detta adelspalats under Sveriges stormaktstid.

Terrassen vid Sparreska palatset har fått konstnärlig gestaltning i kalksten från Öland och Gotland.

Foto: Åke E:son Lindman

Konstverk och renoverad altan

Altanen som fanns redan på familjens Sparres tid behövde också renoveras och ingår nu i Arkipelag, en konstnärlig gestaltning i kalksten från Öland och Gotland av Bengt-Åke Hellman genom Statens konstråd. Tanken är att den gråvita stenen samspelar med den vita fasaden och knyter an till Gotlands och Medelhavets ljus.

Idag är Högsta förvaltningsdomstolen hyresgäst.

Fördjupning

Broschyr om Sparreska palatset

Ladda ner broschyren och läs mer om Sparreska palatset. Adligt hem, barnbördshus och statlig kontorsbyggnad.

Broschyr om Sparreska palatset, SFV 2015 (pdf)

Hitta hit

Hitta till Sparreska palatset

Birger jarls torg 11, 111 28 Stockholm

Hitta på Google Maps