1908 uppfördes Tjenstemannabanken på Drottninggatan 15 i Stockholm. Arkitekt var Ernst Stenhammar, som inspirerades av nationalromantiken.

Byggnaden uppfördes 1908 av byggmästaren C J Persson för AB Tjenstemannabanken efter ritningar av arkitekten Ernst Stenhammar. Ernst Stenhammar var nog en av de arkitekter som bidrog mest till att introducera nya konstruktionsmetoder i svensk arkitektur kring sekelskiftet 1900.

Att Tjenstemannabanken valde att låta Ernst Stenhammar rita deras kontor på Drottninggatan 15 var sannolikt på grund av hans modernitet – Tjenstemannabanken tillhörde en ny sorts bank som, till skillnad från de traditionella affärsbankerna, var grundad av och för en intresseorganisation. Just den här var tjänstemännens. Och det skulle märkas att den var något annat än en vanlig bank i ännu ett svällande palats. Banken stod klar 1908. Med stramt, kubiskt och nästan slutet formspråk förebådade Stenhammar den nationalromantik som skulle komma att dominera svensk arkitektur under 1910-talet.

Före detta tjänstemanna-banken i kvarteret Loen.

Foto: Sara Lahtinen

Lodjuret är en symbol för kvarteret Loen

Tjenstemannabanken var en av de första byggnaderna i Stockholm med fasad av hårdbränt Helsingborgstegel. Brandgaveln mot söder, som blottlades när Jakobsgatan breddades, kläddes med Helsingborgstegel och fick nya fönsteröppningar i samband med en om- och nybyggnad 1979. Bottenvåningens fasad är av rosa granit från Vätö. Fasaden smyckades med symboler för Riksgäldskontoret, som numera finns på annan adress. Ingången från Drottninggatan kröns av ett skulpterat lodjurshuvud, som är symbol för kvarteret.

Dansmuseet flyttar in

SFV har renoverat och anpassat lokalerna för Dansmuseet. I källaren finns utställningslokaler och i entréplan ligger museets restaurang Bistro Rolf de Maré. De övre våningsplanen disponeras av SFV och Regeringskansliet.

Hitta hit

Hitta till Tjenstemannabanken

Drottninggatan 15, 111 51 Stockholm