Byggnaden i hörnet av Drottninggatan och Fredsgatan i Stockholm uppfördes 1874–76 och är den äldsta nu synliga delen av kvarteret Tigern. Byggherre var Lifförsäkringsbolaget Nordstjernan och arkitekter var bröderna Axel och Hjalmar Kumlien.

Nordstjernan var det första försäkringsbolag i landet som uppförde ett representativt hus för sitt kontor. Till en början användes huset dock nästan uteslutande som bostadshus för att senare snabbt kontoriseras. På hörnet finns än i dag Nordstjernans stjärnsymbol flankerad av två karyatider. Det avskurna hörnet är karaktäristiskt för Axel och Hjalmar Kumliens arkitektur.

Detalj av kvarteret Tigerns fasad. Ett fönster ramas in av stendekor, Nordstjernans stjärnsymbol flankerad av två karyatider.

Foto: SFV

Byggnaden fick ny fasad

Byggnaden har genomgått ett antal större förändringar. 1906 förlängdes huset längs med Drottninggatan i modernare byggnadsteknik, men med samma fasadutformning. När hela kvarteret byggdes om 1978–82 revs halva fasaden mot Fredsgatan.

Den nya fasaden som uppfördes blev en kopia av den äldre, men innanför skalet är det en ny byggnad. Under ombyggnaden rasade halva byggnaden mot Drottninggatan. Även här uppfördes en ny byggnadskropp som en replik av den gamla fastigheten.

I dag är Regeringskansliet hyresgäst.

Hitta hit

Hitta till Lifförsäkringsbolaget Nordstjernan

Drottninggatan 7-9, 111 51 Stockholm

Hitta på Google Maps