Kvarteret Brunkhalsen i centrala Stockholm köptes av svenska staten 1979 för att införlivas med de övriga regeringskvarteren i södra Klara.

Kvarteret bildades på 1630-talet men husen på den dåvarande tomten har under årens lopp byggts om helt och hållet. Under 1700-talet upptogs den största delen av tomten av greve Gyllenborgs hus och trädgård, byggt efter kontinental förebild. Efter hand fick tomten en gyttrig bebyggelse av bostadshus och salubodar.

Mitt i Stockholms kommersiella centrum

Under slutet av 1800-talet kom Norrmalm att bli Stockholms kommersiella centrum med Drottninggatan som den viktigaste affärsgatan. Bottenvåningarnas butiker byggdes om och inredningarna moderniserades. Mot Drottninggatan präglas huset fortfarande av moderna butiker med stora skyltfönster.

I slutet av 1800-talet revs den äldre bebyggelsen mot Brunkebergstorg och Lifförsäkringsbolaget AB Nordstjernan lät bygga ett elegant hus med butiker, kontor och lägenheter. Det ritades av arkitekten Erik Josephson.

I kvarteret finns också ett funkishus, mot Herkulesgatan. Sveriges Litografiska Tryckeri, SLT, byggde här ett terrasserat hus ritat av arkitekten Ture Wennerholm. Det var en av flera industrifastigheter som fanns i Klarakvarteren.

Rivningshotade hus renoverades

I samband med bygget av tunnelbanan och 1960-talets rivningar i Klarakvarteren ändrade stadsdelen karaktär. Med de gamla husen försvann tidningsredaktionerna, de små billiga hotellen, tobakshandlarna, hantverkarna och bostäderna. Enligt planerna skulle även kvarteret Brunkhalsen rivas och ge plats för ett parkeringshus för femhundra bilar.

År 1979, när planerna på parkeringshuset hade skrinlagts, överläts kvarteren Brunkhalsen och Brunkhuvudet till staten för att införlivas med regeringskvarteren. Under den tiden hade attityden till den gamla bebyggelsen förändrats. Man beslöt att bevara byggnaderna med undantag av ett hus på Karduansmakargatan och ett par gårdshus i kvarteret Brunkhalsen.

Ombyggnad till kontor

Nyréns arkitektkontor AB gjorde den första etappen av ombyggnaden. De gjorde även en nybyggnad vid Karduansmakargatan. Nyréns arkitektkontor fortsattte sedan med ombyggnad av den östra delen av kvarteret 1997–98. Kvarterets alla byggnader utgör nu en enda fastighet med invändig kommunikation mellan husen. En del rumsplaner och inredningar från 1890-talet återställdes, bland annat stengolv i korridorer, marmorering av pilastrar i trapphuset och väggkulörer.

I dag är Regeringskansliet hyresgäst.

Hitta hit

Hitta till Kvarteret Brunkhalsen, Malmtorgsgatan 5 i Stockholm

Malmtorgsgatan 5, 111 51 Stockholm

Hitta på Google Maps