1967 köpte staten fastigheten Johannes större på Jakobsgatan 19. Under åren har den renoverats delvis till det utseende den en gång hade. I dag är Regeringskansliet hyresgäst.

Under åren 1994–95 renoverade Statens fastighetsverk lokalerna på Jakobsgatan 19 för Regeringskansliet. Fastigheten har delvis återfått det utseende det hade 1878. Inomhus har trapphuset liksom samlingssalen restaurerats. De snickerier som var skadade har kompletterats och renoverats. Målsättningen var att genomföra en så varsam ombyggnad som möjligt och samtidigt få ett väl fungerande kontorshus.

Hovkirurgens hus

Troligen byggdes huset under senare delen av 1600-talet av sekreteraren Nils Leijonflykt. Hovkirurgen J L Wenner köpte huset 1813 och hans arvingar upplät det åt Svenska Läkaresällskapet 1821. En omfattande ombyggnad gjordes 1878 efter ritningar av Carl Curman. Gatufasaden uppfördes i nyrenässansstil och på gården byggdes ett pampigt trapphus som lystes upp av ett takfönster. En stor sal skapades genom två våningar i byggnadens hela bredd och ett trapphus i den före detta gården. Högst upp i huset inreddes en stor sammanträdessal åt Läkaresällskapet.

Från läkare till teknologer

1907 köpte Svenska Teknologföreningen huset och 1911 gjordes flera ombyggnationer efter ritningar av arkitekten Carl Bergsten. Bland annat byggdes huset på med en våning och stora salens tak välvdes.

Byggnaden är statligt byggnadsminne sedan 1995.

I dag är Regeringskansliet hyresgäst.

Hitta hit

Hitta till Jakobsgatan 19

Jakobsgatan 19, 111 52 Stockholm

Hitta på Google Maps