Stockholms första funkishus byggdes 1929 i hörnet av Drottninggatan och Karduansmakargatan i södra Klara. 50 år senare förvärvades byggnaden av Statens fastighetsverk och byggdes då om till, i första hand, Regeringskansliet.

Arkitekt Wolter Gahn ritade Skandinaviska Fastighetsbolagets kontors- och butikshus som stod klart 1929 i hörnet av Drottninggatan och Karduansmakargatan. Byggnaden är ett av Stockholms tidigaste exempel på funkisarkitektur med band av tätt sittande fönster och pelarstomme av betong för att möjliggöra effektiv skyltning och en flexibel planlösning.

Vid 1600-talets mitt ägdes tomten av riddarhussekreteraren Samuel Kempensköld och ett stenhus uppfördes. Under 1800-talet fanns stadens mest ansedda sadelmakarverkstad här. Den drevs av Jacob Fagerberg. Gårdens kullerstensbeläggning är flyttad till skånegården på Skansen. Byggnaden förvärvades av staten 1979 och byggdes om för i första hand Regeringskansliet.

Byggnaden är statligt byggnadsminne sedan 1993.

I dag är Regeringskansliet hyresgäst.

Hitta hit

Hitta till Gahns hus

Drottninggatan 14, 111 51 Stockholm

Hitta på Google Maps