Hörnhuset Drottninggatan/Fredsgatan byggdes 1641 vid den nyanlagda Drottninggatan av hovremsnidaren Hans Herman och byggdes till norrut 1710. Drygt 200 år senare förvärvades fastigheten av staten och kom så småningom att klassas som byggnadsminne.

I huset instiftades sällskapet Par Bricole i vinkällaren Kejsarkronan, som drevs här mellan 1740 och 1822 då grosshandlaren i vin och spirituosa, Johan Cederlund, tog över byggnaden och grannhuset vid Fredsgatan.

Byggts om flertal gånger

1790 hade det stora huset vid Drottninggatan byggts på till fyra våningar och 1851 höjdes gaveln mot Fredsgatan. Samtidigt moderniserades båda gatufasaderna med klassicerande gipsornament. Gaveln höjer sig över omgivningen även efter Hans Åkerblads ombyggnad 1919–1924. Fastigheten förvärvades av staten 1967 och byggdes om 1994–95 för Regeringskansliet.

Byggnaden är statligt byggnadsminne sedan 1995.

I dag är Regeringskansliet hyresgäst.

Hitta hit

Hitta till Drottninggatan 6

Drottninggatan 6, 111 51 Stockholm

Hitta på Google Maps