Bankaktiebolaget Stockholm lät uppföra ett bank- och kontorshus på Fredsgatan i Stockholm i början av 1900-talet. I huset fanns också några bostadsvåningar för Bankaktiebolaget Stockholm.

De äldre byggnaderna, som byggts efter Klarabranden på 1700-talet, revs för att lämna plats. Innergården upptogs av en bankhall, belyst av takfönster och elektriskt ljus. Den centrala placeringen gjorde att allmänheten hade direkt tillgång till bankhallen. De tre understa våningarna fungerade som kontorsavdelning och i källaren fanns ett bankvalv. 

Detalj av porten till Fredsgatan 10, Bankaktiebolaget. Sten-dekor i jugend-stil.

Foto: Åke E:son Lindman

Byggnaden ritades av arkitekt Ernst Stenhammar
och är ett bra exempel på sekelskiftesbarock.
Ernst Stenhammar var en välkänd bankarkitekt som ritade flera bankbyggnader vid den här tiden. Det var bankerna som stod för de största kontoren och hade i medeltal trettio anställda.

Takpyramiden i Bankaktiebolagets byggnad kom till för att ge utrymme åt dubblettvåningar. Fasaden indelas av pilastrar och hörnkedjor och smyckas av voluter och blomsterfestonger. De spröjsade fönstren är vitmålade för att smälta ihop med den ljusa fasaden. Fasaden är utförd i gotländsk kalksten.

I dag är Regeringskansliet hyresgäst.

Hitta hit

Hitta till Bankaktiebolaget Stockholm, Fredsgatan 10

Fredsgatan 10, 111 52 Stockholm

Hitta på Google Maps