Besöksmål Besöksmål

Vasamuseet är öppet för besök. Mer information hittar du här www.vasamuseet.se

Vasamuseet är en unik byggnad utformad för ett unikt föremål. Den centrala hallen fungerar som en stor monter med reglerad temperatur och fuktighet för att bevara skeppet. Vasamuseet besöks av över en miljon människor varje år.

Regalskeppet Vasa bärgades 1961 i vattnet mellan Södermalm och Skeppsholmen i Stockholm. För att skydda skeppet dit det hade förts vid Södra Djurgården uppfördes en provisorisk byggnad av korrugerad plåt. Där låg Vasa på en gungande ponton i 27 år.

Prisat tävlingsbidrag

1981 utlystes en arkitekttävling om en permanent byggnad för skeppet. Svenska Månsson Dahlbäck Arkitektkontor vann slutligen tävlingen och fick uppdraget. Grundstenen till byggnaden lades i november 1987 och den 15 juni 1990 invigdes Vasas nya hem av kung Carl XVI Gustav. Redan samma år fick byggnaden Sveriges främsta arkitekturpris, Kasper Salin-priset.

Vasamuseets exteriör i betong, plåt och trä. På taket sitter tre master. Vår och skir grönska.

Foto: Nina Broberg

Den permanenta museibyggnaden

Skeppet syns från nästan hela museet och från sex nivåer. Längsta avståndet till skeppet är från entrén (25 meter), närmast kommer man på styrbordssidan. Skeppshallens höjd är 34 meter. Det ger utrymme åt placeringen av den stående riggen.

På museets yttertak finns stiliserade master och rår. Husets högsta mast når samma höjd som Vasas stormast skulle ha haft, 52,5 meter från kölen.

Förutom det dominerande koppartaket är byggnadens utsida klädd i limträpaneler målade i naturliga färger: blått, tjärsvart, falurött, ockragult och mörkt grönt. Färgerna på utsidan kommer igen inne i huset, målade på träpanel och direkt på betong. Stora väggpartier och hela taket är i obehandlad betong.

Byggnaden är väl integrerad på platsen och samverkar med bryggorna, båtarna och museifartygen vid hamnen utanför som också tillhör museet.

Regalskeppet Vasa

Det går knappast att berätta om Vasamuseet utan att skildra regalskeppet Vasas korta och snöpliga livshistoria. Vasa byggdes på Stockholms skeppsgård under ledning av den erfarne skeppsbyggaren Henrik Hybertsson från Holland. Hon skulle bli ett av sin tids mäktigaste krigsfartyg och hennes två kanondäck bestyckades med 64 kanoner.

Interiör, Vasamuseet. Avsatser runt skeppet ger besökarna överblick. Innerväggarnas råa betong kontrasterar mot det pråliga träskeppet.

Foto: Anders Fredriksén

Dagen för jungfrufärden - söndagen den 10 augusti 1628 - stod åskådarna samlade runt stadens stränder. Konung Gustav II Adolf hade även bjudit in utländska ambassadörer för att imponera med det nya fartyget.

Jungfrufärden började ungefär vid nuvarande Slussen. Seglen hissades och saluten sköts men bara ett par minuter senare krängde Vasa till. Hon rätade upp sig men krängde snart igen. Vatten forsade in genom kanonportarna och Sveriges stolthet sjönk till botten. Mellan 30 och 50 personer av de 150 i besättningen tros ha drunknat.

Senaste ombyggnaden

2013 fick museet en ny entré för att bättre kunna möta det stora publiktrycket. Samtidigt skapades en ny plats för museibutiken och delar av museihallen byggdes om för att förbättra upplevelsen av skeppet. Tillbyggnaden innebar också en ny lokal för tillfälliga utställningar och hela ombyggnaden utformades i samarbete med de ursprungliga arkitekterna.

Vasamuseet förvaltas av Statens fastighetsverk.

Hitta hit

Hitta till Vasamuseet

Galärvarvsvägen 14, 11521 Stockholm

Hitta på Google Maps