Besöksmål Besöksmål

Sjöhistoriska museet är öppet för besök. Mer information hittar du här www.sjohistoriska.se 

Sjöhistoriska museet ligger på Djurgården i Stockholm. Museet invigdes 1938 av Konung Gustav V och uppfördes ursprungligen för två olika museisamlingar - Statens sjökrigshistoriska samlingar och svensk sjöfartsförenings samlingar. 

Det gemensamma museet kunde uppföras tack vare en donation från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. I donationen gavs som villkor bland annat att byggnaden inte fick uppföras i funktionalistisk stil.

Med Swedish Grace

Reservationen mot den funktionalistiska stilen kan synas märklig mot bakgrund av Stockholmsutställningen 1930 och genombrottet för "funkis-stilen". Stilfrågan var dock förenad med en kulturuppfattning som hade stark förankring både inom och utom landet vid den tiden. Bredvid den nya funktionalistiska stilen hade den svenska klassicismen, Swedish Grace, en stark ställning. Ragnar Östberg var dess främste företrädare bland arkitekterna.

Sjöhistoriska museet, rotundan. Marmorgolvets skepps-motiv ramas in av pelare. Genom en dörröppning syns utställningsföremål.

Foto: Åke E:son Lindman

Associationer till antikens tempel

Sjöhistoriska museets monumentala byggnad ger associationer till antikens tempel och Gustav III:s ofullbordade slott vid Haga i Stockholm, med öppna vyer ned mot vattnet. Det antika temat återgår på den palladianska arkitekturen från slutet av 1700-talet som Gustav III stod fadder till.

Byggnaden har formen av ett cirkelsegment, där rotundan markerar mittaxelns skärningspunkt. Genom en relativt trång entré öppnar sig den runda vestibulen med rymd och ljus i klassisk marmorinredning med smäckra kolonner. I centralaxelns fortsättning genom vestibulen förlades Trofésalen, museets centrum, som fick sitt ljus från höga smala fönster under taket.

Bättre rum för barn

Sjöhistoriska museets samlingar har vuxit under åren och moderna tiders krav på arkiv och administration har naggat utställningsytorna i kanten. I huset ryms dessutom modellverkstad, snickeri, fotoateljé, foto- och ritningsarkiv samt bibliotek. Film- och föreläsningssalen tillkom under 1970-talet och en cafeteria inreddes i den södra flygeln i början av 1990-talet.

Interiör från Sjöhistoriska museet. Lekyta med skärgårds-tema.

Lekrum med sjöhistoriskt tema. Foto: Åke E:son Lindman

Våren 2015 avslutade SFV en ombyggnad av källaren. Nu finns barnverkstad, hörsal, matsäcksrum och toaletter med amningsrum här nere. En ny trappa har samtidigt tagits upp från källaren till caféet. Museet har också ställt i ordning Drottning Victorias röksalong som är en återuppbyggd röksalong från kryssningsfartyget Sassnitz-Trelleborg.

Tillgänglighetsanpassad entré 2017

2017 avslutade Statens fastighetsverk ett tillgänglighetsprojekt på Sjöhistoriska museet. Entrén har därmed gjorts tillgänglig för alla på ett sätt som är värdigt för besökare, personal och för byggnaden. Sedan byggnadens uppförande 1938 har Sjöhistoriska museets huvudentré nåtts via en monumental granittrappa. För barnvagnar har det funnits en tillfällig ramp vid trappan till huvudentrén. På 1980-talet tillkom en hiss som nås från östra sidan, ”baksidan”.

Sjöhistoriska museets tillgängliga entré. En person med barnvagn och två personer med en rullstol använder rampen.

Foto: Anders Frediksén

Målet med tillgänglighetsprojektet var att möjliggöra för alla att smidigt ta sig in vid huvudentrén utan assistans. Rampen är medvetet gestaltad som en lätt och smäcker smideskonstruktion som svävande följer fasadens rundning. Det är en respektfull gest mot byggnaden. Gångbanan utgörs av segment av genombrutet gjutjärn. Räcken längs rampen är uppbyggda av plattstål med handledare av rundstål på två olika höjder, en höjd för barn och en för vuxna.

Vid den ursprungliga granittrappan har befintliga räcken ersatts med nya, lika rampens räcken, som uppfyller dagens krav avseende mått. Allt smide har målats i grå kulör lik övriga exteriöra smidesdetaljer. En rund sluss har placerats innanför huvudentréns kopparportar, vilket löser entrén in i byggnaden avseende både tillgänglighet och klimat. Det så kallade vindfånget är klätt med kopparplåt och har automatiserad dörröppning.

Tillgänglighetsanpassaningen nominerades till St Julianpriset 2017.

Bilder

Sjöhistoriska museet. Detalj på den kopparklädda porten till entrén. Handtaget har formen av en fantasi-sjöhäst.

Foto: Åke E:son Lindman

Sjöhistoriska museet. Rekonstruerad skepps-salong med röda sidenmöbler och klassicistisk, förgylld vägg-dekor.

Foto: Åke E:son Lindman

Interiör från Sjöhistoriska museet. Utställningsrum med föremål i glasmontrar.

Foto: Åke E:son Lindman

Hitta hit

Hitta till Sjöhistoriska museet

Djurgårdsbrunnsv. 24, 10252 Stockholm

Hitta på Google Maps