Besöksmål Besöksmål

Scenkonstmuseet är öppet för besök. Mer information hittar du här: Scenkonstmuseet

Det gamla Kronobageriet i stadsdelen Östermalm i Stockholm har sedan 1979 varit ett museum. Huset kallas fortfarande Kronobageriet trots att brödbakningen upphörde 1958. Husets historia är fylld av många myter och tar sin början omkring 1640.

En byggnad med lång historia

Husets äldsta delar är sannolikt från 1640 då Amiralitetskollegiet uppförde en fastagekällare (fastage=större laggade kärl) och ett provianthus. Bara några år senare, 1645, beslutar man att bygga ett bageri. Bageriet var i bruk i 313 år, från 1645-1958. Husen placerades i linje efter den då nya rätlinjiga stadsplanen för Ladugårdslandet, som är det gamla namnet på Östermalm. Kronobageriet är idag Stockholms äldsta bevarade industribyggnad.

En vapenkartusch med Johan III:s valspråk över entrén till Scenkonst-museet.

Foto: Anna Eriksson

Olika verksamheter men bageriet består

Efter branden i gamla slottet Tre Kronor 1697 blev Amiralitetets provianthus förråd för vapen och ammunition. Huset fick nu taktegel istället för det tidigare eldfarliga spåntaket och samtidigt höjdes gavlarna. Huset hade då stått tomt sedan början av 1680-talet när flottan flyttade till Karlskrona. En vapenkartusch med Johan III:s valspråk över entrén kommer med stor sannolikhet från denna tid. Vapenskölden satt förmodligen tidigare över entrén till vapenförrådet på slottet Tre kronor.

Kronobageriets gavel-fasad, med ankar-slut och gjutjärns-luckor. Det står en sirlig vind-flöjel på taket.

Foto: Åke E:son Lindman

De två husen byggdes ihop när man 1719 beslutade att den lediga tomten mellan husen skulle bebyggas med ett nytt bageri. Under 1700-talet renoverades huset ytterligare ett par gånger och 1848 byggdes den norra delen av huset om för att rymma kök, matsal och gymnastiksal åt Svea Artilleriregemente.

1928-1929 renoverades huset och yttermurarna fick sin grovslamning i en nationalromantisk stil. Murarnas så kallade munkmurning och den norra delens hörnkedjor som hade dolts under putsen blev då åter synliga. Man byggde också en spiralränna för mjölsäckar och den finns kvar inne i museet i dag.

1935 blev Kronobageriet byggnadsminne.

1945 bröt det ut en brand i bageriets norra del och denna dramatiska händelse refererades direkt i Sveriges Radio.

Ungnarna kallnar och ett museum flyttar in

När bageriverksamheten upphörde 1958 diskuterades hur man på bästa sätt skulle använda och förvalta byggnaden. År 1974 påbörjades projekteringen för ombyggnad till musikmuseum och arkitekt Kjell Abramson anlitades för uppgiften. Invändigt byggdes huset delvis om för sin nya funktion, medan man i exteriören bevarat byggnadens antikvariska värden. 1979 öppnade museet som gick under namnet Musik- och teatermuseet. I början på 2000-talet renoverades hela huset fasadputs och huset fick tillbaka sin originalfärg.

Scenkonst-museets fasad mot Väpnargatan. Väggen pryds av gjutjärns-luckor och ankarslut. En vepa önskar besökare välkomna efter ombyggnad.

Foto: Mats Montner

Ombyggnad och renovering samt nytt namn

Musik- och teatermuseet stängde 30 mars 2014 för ombyggnad och öppnade 11 februari 2017 under det nya namnet Scenkonstmuseet. Byggnaden har renoverats, tillgängligheten förbättrats och det nya museet bjuder på helt nya utställningar, program och aktiviteter. Som en del av myndigheten Statens musikverk blir det även en arena för Musikverkets övriga verksamhet med bland annat Elektronmusikstudion, arkiv och samlingar inom musik, dans och teater. Det ska alltså koppla samman kulturarvet med det nyskapande kulturlivet inom musik, teater och dans.

Hitta hit

Hitta till Scenkonstmuseet/Kronobageriet

Sibyllegatan 2, 11451 Stockholm

Hitta på Google Maps