Besöksmål Besöksmål

Moderna museet är öppet för besök. Mer information hittar du här Moderna Museet

Den nya byggnaden för Moderna Museet på Skeppsholmen invigdes 1998 av Kung Carl XVI Gustaf. Den spanske arkitekten Rafael Moneo vann arkitekttävlingen 1990, om nya byggnader för Moderna Museet samt Arkitektur- och designcentrum. Moneos bidrag kallades ”Telemachos”.

Moderna museet. Fasaden är klädd i terrakottafärgad puts och taken i kopparplåt. Vinter och snö.

Foto: Åke E:son Lindman

För att få plats med alla utrymmen som krävdes för den stora museibyggnaden sprängde man sig ned i berget. Det gör att endast en mindre del av byggnaden är synlig. Huskroppen, som är uppdelad i minde volymer, är terrakottafärgad och har pyramidformade tak krönta med lanterniner. På detta vis ansluter den nya museibyggnaden både i skala och formspråk till den känsliga miljön på Skeppsholmen.

Enkelhet i interiören

Byggnaden är indelad i tre våningsplan. De olika planen rymmer bland annat flera utställningssalar som alla har kvadratisk eller rektangulär grundform, forskningssalar, konserveringsateljéer, biblioteksrum, arkiv- och administrationslokaler, magasin och verkstäder.

Museets publika utrymmen och utställningssalar kännetecknas av rena, odelade ytor och enkelhet. Omsorgen om byggnaden framträder tydligt i materialval och detaljering, och genomgående har nordiska ljusa material som ek, björk och gotländsk kalksten använts. Punktvis tillåts raffinerade inredningsdetaljer att bryta rummens strama geometri. Inredningarna är utförda av Rafael Moneo, Sandell Sandberg AB och Nyréns arkitektkontor.

Gemensamma ytor för Moderna Museet och Arkitektur- och designcentrum är entrén och foajén, bokhandeln och en stor hörsal för 350 personer, och de förbinds genom ett långt glasat galleri. I samband med att inomhusklimatet åtgärdades 2001-2003 förändrades även interiören, i första hand entréutrymmet. Det finns numera två besökarentréer; en på vardera långsidan av byggnaden.

Om Moderna Museet

Moderna Museet är ett museum för svensk, nordisk och internationell modern och samtida konst. I samlingarna finns nutida måleri, skulptur, fotografi och konstfilm från 1900 och framåt. Moderna Museet startade 1958 sin verksamhet i det så kallade Exercishuset på Skeppsholmen men denna lokal blev så småningom för liten. Utanför museibyggnaden finns en skulpturpark med verk bland annat av Alexander Calder och Niki de Saint Phalle.

Skulpturparken utanför Moderna museet. Mekaniska skulpturer av svart järn och färg-glada, mjuka skulpturer av glasfiber.

Foto: Emma Österberg

Museet är en statlig förvaltningsmyndighet under Kulturdepartementet, och har till uppgift att samla, bevara, visa och förmedla 1900- och 2000-talskonsten i alla dess former. Moderna Museet ska främja internationella kontakter genom samarbete med institutioner utanför Sverige i form av turnerande utställningar, och ska även svara för det svenska deltagandet vid internationella konstbiennaler.

Moderna museet är ett centralmuseum vilket är ett begrepp man använder i Sverige för tretton museiorganisationer, varav nio är statliga myndigheter och fyra är stiftelser med statliga bidrag. Moderna museets byggnad förvaltas av Statens fastighetsverk.

Moderna museet och ArkDes

Interiör, Moderna museet på Skeppsholmen. Restaurangen. Ett stort, öppet utrymme med enkel inredning. Hela väggen ut mot vattnet utgörs av fönster

Moderna museets restaurang. Foto: Åke E:son Lindman

Arkitektur- och design-centrum, flygeln. En vit, modernistisk byggnad. Vinter och snö. Några träd avtecknar sig mot fasaden och himlen

ArkDes. Foto: Åke E:son Lindman

Interiör, Arkitektur- och designcentrum. Läsfåtöljer i biblioteket står på en rund matta med abstrakta mönster. Panoramafönster släpper in ljus.

Biblioteket i ArkDes. Foto: Åke E:son Lindman

Hitta hit

Hitta till Moderna museet

Exercisplan, Skeppsholmen, Stockholm

Hitta på Google Maps