Besöksmål Besöksmål

Medelhavsmuseet är öppet för besök. Mer information hittar du här: Medelhavsmuseet

I gamla Inteckningsbanken finns sedan 1982 Medelhavsmuseet. Spåren från bankens verksamhet är tydliga.

Statens fastighetsverk (SFV) byggde 2006 om Medelhavsmuseet för att anpassa lokalerna så att de kunde användas bättre för utställningar. Samtidigt gjordes även anpassningar för funktionshindrade.

Från privatpalats till bankpalats

På hörnet vid torget byggde fältmarskalken Gustav Horn 1642-48 ett palats i tre våningar. Granntomten vid Fredsgatan bebyggdes samtidigt av slottsbokhållaren Johan Eriksson. Efter en eldsvåda 1873 byggdes hörnhuset om av SIGAB, Stockholms Intecknings Garanti Aktiebolag, med en banklokal i bottenvåningen under överbyggd gård. Bankens grundare Johan Henrik Palmes byst står i en nisch i fasaden mot Fredsgatan. Arkitekt för ombyggnaden var Ernst A Jacobsson.

Medelhavsmuseet. Bankhallens rikt utsmyckade gallerigång. Mellan montrar med arkeologiska sitter besökare vid cafébord.

Foto: Sara Lahtinen

Bankpalatset byggs om

Det mindre västra huset revs för att SIGAB 1905 skulle kunna utöka och bygga om banklokalen, som ännu är välbevarad. Arkitekt var då Rudolf Arborelius. Han behöll och förlängde nyrenässansfasaden som var rik på gipsornament. Interiören från 1903 -1905 inspirerades av gården i Palazzo Bevilaqua i Bologna. Arkitekt var R Arborelius. Det är det tidigaste exemplet på en bankhall i två våningar, med kontorsrum bakom ett galleri i övre våningen. Det blev den första banken som etablerades på Norrmalm.

1934 togs alla ornament bort och byggnaden försågs med slätputsade fasader, ny portal och gallergrind i 1600-talets anda. Arkitekt var Hakon Ahlberg. Bankverksamheten upphörde 1977.

Medelhavsmuseet. Monter med cypriotiska ler-stayetter i olika storlekar, i form av människor och boskap.

Foto: Sara Lahtinen

Medelhavsmuseet flyttar in i banklokalerna

Inredningen är ritad av White i Göteborg på uppdrag av museet. Museet bildades 1954 då de existerande museiinstitutionerna Egyptiska museet och Cypernsamligarna slogs samman. Gustaf VI Adolf gjorde stora insatser för museets tillkomst. Egyptiska museet inrättades 1928 i det Södra Bancohuset vid Järntorget i Gamla stan.

Den 16 september 1982 invigdes Medelhavsmuseet i Inteckningsbankens lokaler på Fredsgatan 2.

Fastigheten förvärvades av staten 1967 och byggdes om så att även Regeringskansliet kunde flytta in 1996-97. Byggnaden är statligt byggnadsminne sedan 1995.

Idag är Medelhavsmuseet hyresgäst.

Bilder

Medelhavsmuseets sessionssal

Foto: Urban Jörén

Hiss ned till dödsriket på Medelhavsmuseet

Foto: Urban Jörén

Medelhavsmuseet. Pelare och valv med marmor, stuckatur i form av djur och växter och förgyllda detaljer.

Foto: Sara Lahtinen

Medelhavsmuseet. Skyltfönster till museibutiken, inredd i vitt och blått. På fönstret står museets namn på svenska och engelska.

Foto: Sara Lahtinen

Hitta hit

Hitta till Medelhavsmuseet

Fredsgatan 2, 111 52 Stockholm

Hitta på Google Maps